Zpět 29/11/2021

Svinov. Místo se zajímavou historií a moderní současností

„Rád připomínám zapomenuté příběhy,“ říká Daniel Žitník, místostarosta Svinova za hnutí Ostravak. Svinov byl zmiňován již v roce 1265 v listině olomouckého biskupa Bruna. Po několika staletích vývoje tehdejší výhradně zemědělské obce přichází změna. V roce 1847 se dokončením Severní dráhy Ferdinandovy na úseku Lipník – Bohumín ze Svinova stává významný dopravní uzel.    

V roce 1892 byla v obci Oskarem Hulschinským z Berlína založena válcovna trub (později známá jako Mannesmanka), která ovlivnila značný příliv obyvatel. 

V roce 1891 zde vznikl parní mlýn s pekárnou (později znám jako Strnadův mlýn), v roce 1897 byla zbudována Franzem Beierem cihelna (později Wawreczkowa parní cihelna), v roce 1899 lihovar, v roce 1922 dílna na výrobu izolovaných vodivých drátů (později Žárovkárna Tatra). Rozmach větších závodů byl doprovázen rozvojem drobných živností, služeb, hostinců, hotelů… Čilý svinovský život pak v roce 1936 vyústil ve jmenování Svinova městem.

„Dnes je vše jinak“ uvádí Daniel Žitník, místostarosta za hnutí Ostravak. „Uhlí se ve Svinově začalo těžit až v 50. letech 20. století a s rozšiřující se dopravní infrastrukturou postupně zanikaly i svinovské průmyslové podniky. Z rušného průmyslového maloměsta na konci třicátých let minulého století vznikl městský obvod s výrazným charakterem rezidenčního bydlení.“

Svinov zůstal významným dopravním uzlem, ve kterém se protíná celostátní železniční doprava s dopravou místní, hromadnou i individuální. Čtyřem tisícům a čtyřem stovkám obyvatel slouží základní škola se třemi mateřskými školami, nová sportovní hala, dětské dopravní hřiště, multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem a místní hřbitov. Výborná dopravní dostupnost  místním rozšiřuje pestrou paletu občanské vybavenosti. 

Nelze však opomíjet ani zajímavé přírodní svinovské lokality. Přímo v srdci obvodu se nachází dva parky. Nejvzácnější svinovskou lokalitou je přírodní rezervace Rezavka a přiléhající CHKO Poodří. „Svinov je kotel, ve kterém se na relativně malém území v průběhu 170 let prolínalo nespočet vlivů a z jejich vzájemného ovlivňování vzešla jeho současná podoba,“ říká Daniel Žitník a pokračuje: „Zároveň má Svinov díky dosud volným plochám veliký potenciál dalšího rozvoje.“

„Plánovaný sportovní areál Slezák navazuje na stoletou historii sportovního oddílu a takzvané svinovské rozhraní (nezastavěné pole mezi Svinovem a 5. porubským obvodem) je možnou rozvojovou lokalitou s celoměstským významem.

„Rád lidem připomínám zapomenuté příběhy, protože nám ukazují pomíjivost lidského konání a zároveň upozorňují na naši odpovědnost předat s láskou a péčí svěřený obvod budoucím generacím,“ dodává svinovský místostarosta Daniel Žitník.

 

Sdílejte článek