Zpět 23/03/2018

Světový den vody a jeho odkaz na Ostravsku

zdroj:Mladá fronta Dnes  Světový den vody se slaví od 22. března 1993 na základě rozhodnutí Valného shromáždění Organizace spojených národů. Od tohoto data si veřejnost každoročně připomíná její význam a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji.

I když více než tři čtvrtiny povrchu země tvoří voda, přes 94 procent vody je vázáno ve světovém oceánu a sladké vody je jen necelých 6 procent. Někde je vody dostatek, ale jsou místa, kde chybí úplně. Dalším problémem je i její znečištění. Z globálního úhlu pohledu lze říci, že kvalitní pitné vody ve světě ubývá a Česko není výjimkou. „Starost o dostatek kvalitní vody je vlastní jak společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), tak městu Ostrava.
Důkazem je i letošní 110. výročí zprovoznění úpravny vody v Ostravě-Nové Vsi,“ říká mluvčí společnosti Radka Vanková.
Vodárna byla uvedena do provozu roku 1908 a dodnes je největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území města Ostravy. Její kapacita je 200 l/s, což pro představu znamená naplnění běžné vany za jednu sekundu. Jímání podzemní vody k její další úpravě je v úpravně realizováno pomocí ponorných čerpadel ze studní o hloubkách 35 až 45 metrů, a to ze dvou pramenišť, kterými jsou Dubí a OstravaNová Ves.
„Společnost OVAK zásobuje pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě přes 290 tisíc obyvatel města Ostravy. 60 až 65 procent dodávek vody do Ostravy tvoří takzvané povrchové vody z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pak pokrývá zbývajících 35 až 40 procent,“ přibližuje Vanková.
V roce 2008 vyhlásilo zastupitelstvo města Ostravy úpravnu vody v Ostravě-Nové Vsi a prameniště pitné vody Nová Ves a Dubí za strategický zdroj. V témže roce se stal jmenovaný areál i chráněnou památkou. V roce 2017 zde bylo otevřeno vodárenské muzeum s názvem Historie ostravského vodárenství – Babylon.
„Dlouhodobě investujeme do moderních technologií a v loňském roce jsme získali zvláštní cenu v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost,“ zmiňuje úspěchy společnosti Vanková. V kategorii Hospodaření s vodou pak udělila porota cenu projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství“. Byl oceněn jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. „Plaťte za vodu pohodlně, bezpečně a jednoduše,“ vzkazuje společnost OVAK svým zákazníkům a současně jim nabízí nové způsoby, jak mohou platit za služby spojené s dodávkou vody a odváděním odpadních vod.
Vedle standardně používaných způsobů, ke kterým patří platba v hotovosti, složenka a převodní příkaz, přináší společnost nově terminál Sazky, QR kód a online platební bránu.
Tyto moderní platební nástroje ušetří zákazníkům nejen čas, ale i peníze, zejména pokud platí za služby ještě složenkou.
„Výhodou je i snížení chybovosti při zadávání příkazu díky jeho automatickému předvyplnění. Zákazníci, kteří si nechávají zasílat fakturu na svůj e-mail, mají nyní možnost ji zaplatit hned prostřednictvím platební brány. Vedle faktury mohou některým z nově uvedených způsobů zaplatit i upomínku nebo penalizační fakturu. S moderními platebními nástroji přinášíme i nové grafické zpracování všech dokladů,“ dodává Vanková.

Sdílejte článek