Zpět 10/12/2021

Slyšeli jste o FAJNE RODINĚ? Už od roku 2019 funguje v Ostravě

Od roku 2015 se rodinná politika dostala do popředí zájmu města Ostravy a mezi tahouny tohoto procesu patří mimo jiné lidé z hnutí OSTRAVAK. Zejména pak velké poděkování patří předsedovi městské Komise pro rodinu a volný čas Petru Akimu Mikovi. Cílem projektu je podpora života rodin a prorodinných aktivit ve městě.    

O rodinné politice se často mluví, ale už méně se pro běžné rodiny něco dělá. V Ostravě je to konečně jinak a dlouholetá mravenčí práce začíná přinášet své ovoce.  Od roku 2015 se rodinná politika dostala do popředí zájmu města Ostravy a mezi tahouny tohoto procesu patří mimo jiné lidé z hnutí OSTRAVAK. Hlavní myšlenkou je, aby rodinná politika města byla určena všem běžným rodinám, které v Ostravě žijí. Mnoho podpor, programů a politik je určeno ohroženým skupinám obyvatelstva nebo těm, kteří jsou v nesnázích. Pro ně existuje široká škála cílené pomoci, takže zintenzivnit podporu a vytvářet další projekty by bylo nošením dříví do lesa.  

Smysluplnější je zaměřit větší pozornost na běžné rodiny, které mají mnohdy pocit, že se na ně zapomíná. Samozřejmě, že ve městě probíhá řada prorodinných aktivit a působí mnoho organizací zaměřujících se na běžné rodiny, ale dlouhé roky zde chyběla jejich provázanost, zviditelnění a podpora jejich činnosti ze strany města. „To se naštěstí mění. V posledních letech vznikla Koncepce rodinné politiky města Ostravy a Komise pro rodinu a volný čas, byl zaveden nový dotační titul pro aktivity na podporu rodin a mezigeneračního soužití. Na magistrátu města Ostrava pracuje koordinátor rodinné politiky. Rodinné politice se začínají věnovat také jednotlivé městské obvody. Druhým rokem se konají Dny fajne rodiny přinášející stovku akcí v celé Ostravě, a to za přispění řady subjektů a organizací. Pracuje se na různých benefitech, slevách a podporách pro rodiny žijících na území města. Zdokonaluje se zpřístupnění lokalit a hřišť prorodinným aktivitám. A to vše pod jednou značkou FAJNA RODINA,“ vypočítává alespoň některé kroky z posledního období Petr Mika, předseda městské Komise pro rodinu a volný čas (Ostravak).  

Vznikl také podpůrný projekt nazvaný Místa přátelská rodině, který, pokud máte děti, pomůže najít rodinám ostravská zařízení, v nichž jsou se svými dětmi vítány. K dispozici je přehled kaváren, heren, restaurací, rodinných a mateřských center, ale i dalších institucí, které jsou svým přístupem a vybavením vstřícné k rodinám s dětmi.  

A kam se chce rodinná politika v Ostravě ubírat? Směr nejlépe vystihuje citace z její koncepce: „Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu. Ostrava chce být městem přátelským rodině, odkud lidé neodcházejí, rádi se do něj vracejí a přicházejí sem žít svůj život.“ Rodina není jen společenstvím s malými dětmi, ale děti mohou být různého věku, a to i dospělé. Proto je v rodinné politice města kladen velký důraz na mezigenerační soužití. Více podrobnosti můžete najít na: www.fajnarodina.cz.

 

Sdílejte článek