Zpět 08/09/2022

Slezská Ostrava investuje finance do modernizace škol

Každoročně jsou k opravám využívány především letní prázdniny.

Oblast školství, kultury a volného času a také finance a rozpočet městského obvodu má na Slezské Ostravě na starosti místostarosta Roman Goryczka, zvolený za hnutí Ostravak. „Velkou radost mám z toho, že se nám daří na financování potřebných investic do školských zařízení získávat dotace od státu i města,“ uvádí místostarosta.

Ve slezskoostravských školách díky tomu mohlo dojít k vybudování odborných učeben či instalaci tzv. nuceného větrání. „V tomto volebním období jsme například do všech tříd základních škol nainstalovali systém rekuperace čistící vzduch a šetřící náklady za energie, na ZŠ Bohumínská se rekonstrukce dočkala kuchyně školní jídelny a na ZŠ Pěší jsme kompletně vyměnili elektroinstalaci. Ve školách byly zřízeny moderní učebny pro chemii a fyziku nebo univerzální přírodovědné učebny. Ve školách je nový nábytek ve třídách i kabinetech, mateřské školy mají nově vybavené školní zahrady a téměř na všech pracovištích vybudovány infrasauny,“ doplnil Roman Goryczka.

Slezská Ostrava rovněž investovala do výstavby nebo oprav multifunkčních hřišť, školních hřišť, které jsou během letních měsíců otevřené pro veřejnost a také workoutových a dětských hřišť. „V areálu TJ Sokol Koblov jsme vytvořili nové zázemí pro sportovce a zajistili kompletní opravu fotbalového hřiště. V průběhu letošních letních prázdnin je prováděna rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Chrustova, rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení pro zaměstnance a rozvodů vody a odpadů v MŠ Bohumínská. V ZŠ Bohumínské probíhá oprava podlahy spojovacího krčku a je plánována 2. etapa nákupu nábytku do kabinetů zaměstnanců školy a školní družiny,“ informuje místostarosta.

Nové infrasauny v letošním roce Slezská instaluje do MŠ Antošovická, MŠ Jaklovecká a MŠ Frýdecká, do školní družiny ZŠ Pěší pořizuje nové vybavení. „A máme plány do dalších let. Například chceme ve školách zřídit cvičné dílny a kuchyně, zrekonstruovat bývalý „učitelský dům“ v Kunčičkách, kde budou zřízeny 2 nové třídy mateřských škol, 2 třídy školní družiny a prostory pro volnočasové aktivity a kroužky dětí a žáků. Současně jsou podány žádosti o dotaci v rámci ITI Ostravsko na vybudování multimediálních učeben, učeben jazyků a informatiky a učeben přírodovědných předmětů s prvky virtuální reality na všech základních školách Slezské Ostravy,“ uzavírá místostarosta Goryczka.

Sdílejte článek