Zpět 08/09/2022

Slezská Ostrava investuje do svého rozvoje

Rozvíjí se nejen sídliště Kamenec, ale i další části tohoto městského obvodu.

Místostarostka Ivona Vaňková, zvolená za hnutí Ostravak, má na Slezské Ostravě již osmým rokem na starosti oblast majetku a územního plánování a stavebního řádu.

Prodejem, a hlavně pronájmy majetku, získává obvod potřebné finance, kterými částečně hradí jak běžnou údržbu a opravy, tak i investiční akce probíhající na Slezské Ostravě.

U oprav se jedná hlavně o opravy bytů v domech vlastněných obcí, dále o modernizaci škol a školek, nebo například opravy chodníků a údržbu mobiliáře na veřejných prostranstvích. Ze získaných peněz se dále financují i investiční akce městského obvodu, například v posledních letech jednotlivé etapy regenerace sídliště Muglinov a Kamenec, rekonstrukce kulturního domu v Heřmanicích, rekonstrukce fotbalového areálu v Koblově, oprava hřbitova v Kunčičkách, výstavba Domova pro seniory v Antošovicích. Všude se ale městský obvod snaží zároveň využívat i dotace z externích zdrojů.

„Jsem moc ráda, že se mi podařilo v roce 2015 iniciovat celkovou regeneraci sídliště Kamenec, které v předchozích padesáti letech neprošlo žádnými zásadními úpravami. Poslední etapa regenerace je naplánována na příští rok, ale už teď se lidé v části sídliště mohou z oken domů dívat na opravené chodníky, rozkvetlé květinové záhony a upravenou zeleň, bezpečně přecházet frekventovanou Bohumínskou ulici díky novému semaforu. Vznikly nové parkovací zóny, které zjednodušily obyvatelům parkování u domů, kde bydlí. Bezpečnost také zvýšilo umístění nových kamer, které můžete vidět i na mnohých jiných místech Slezské a jejich počet stále roste,“ říká místostarostka Ivona Vaňková.

V uplynulých dvou letech byla také zahájena celková regenerace bytů a domů na Mírové Osadě, kdy se městský obvod snažil vytvořit pro své nájemníky příjemné a moderní bydlení. V okolí ulice Chrustova již byla zahájena i regenerace veřejných prostranství. O tuto lokalitu je mezi občany velký zájem vzhledem k blízkosti centra Ostravy, dobré dostupnosti MHD, škole a školce v pěší vzdálenosti. Zároveň se jedná o téměř vesnické bydlení v klidné lokalitě.

Průměrný roční příjem do rozpočtu obce za pronájmy majetku činí zhruba 45 mil. Kč. Velká část těchto peněz se vrací zpět právě do udržování bytového fondu. Bohužel to ani zdaleka nestačí. „Byty se nám vracejí často ve stavu, kdy je zapotřebí jejich celková rekonstrukce, bez které není možné byt pronajmout novému nájemníkovi. Někteří lidé se prostě k cizímu majetku chovají nezodpovědně,“ uvádí místostarostka Vaňková.

Prodejem majetku, což jsou nejčastěji pozemky sousedící s pozemky soukromých vlastníků, kteří si tak chtějí například rozšířit zahradu, případně pozemky určené k výstavbě, získal městský obvod jen v první polovině letošního roku více než 11,5 mil. Kč. Prodeje majetku podléhají relativně zdlouhavému procesu, je to způsobeno především tím, že městský obvod má majetek, ať už pozemky nebo i bytový fond pouze svěřený, vlastníkem majetku je město Ostrava. Každý prodej se tak musí projednat jak v orgánech městského obvodu, tak i v orgánech města. Pro obvod je samozřejmě důležité, co na prodaném pozemku vznikne. I z těchto peněz realizuje městský obvod investiční akce, běžnou údržbu zeleně, opravy a údržbu chodníků, zimní údržbu, úklid v ulicích včetně odstraňování černých skládek.

„Snažíme se o to, aby veškeré získané finance byly účelně vynaloženy, aby se Slezská dále rozvíjela a lidem se u nás příjemně a bezpečně žilo,“ dodává místostarostka Vaňková.

Sdílejte článek