Zpět 18/03/2022

Slezská je atraktivním místem pro soukromé investory

Staví zde bytové domy i zařízení zajištující různé služby. Dlouho očekávanou stavbou je LIDL.

Městský obvod Slezská Ostrava realizuje ze svého rozpočtu spoustu investičních projektů, navíc je vidět velký zájem o pozemky pro výstavbu rodinných domů v různých částech Slezské i bytových domů aktuálně například v lokalitě Zámostí. „Jsem ráda, že se lidem Slezská Ostrava líbí a chtějí u nás bydlet. S tím samozřejmě souvisí výstavba či opravy infrastruktury. Na Slezské se v posledních letech například staví kanalizace, městský obvod zajišťuje opravy chodníků a vozovek a taky buduje sportoviště, opravuje školská zařízení. Vytvoření tohoto zázemí je podstatné pro to, aby se tu lidé cítili dobře,“ uvádí místostarostka Slezské Ostravy Ivona Vaňková za hnutí Ostravak.

Jen za poslední půl rok městský obvod prodal jedenáct pozemků pro výstavbu především rodinných domů. Jednalo se o pozemky v Muglinově, v Kunčicích nad Ostravicí i v Heřmanicích. Ceny pozemků schvalovaných v zastupitelstvu městského obvodu jsou na základě podaných nabídek i dvojnásobné oproti znaleckému posudku. „Těší mě, že je takový zájem, v oblasti bydlení ještě máme vzhledem k rozlehlosti Slezské hodně co nabídnout,“ doplnila Vaňková.

Z bytových domů nyní realizovaných soukromými investory lze jmenovat Rezidenci Keltičkova, která má být dokončena na jaře příštího roku. Bytový dům se skládá ze tří pětipodlažních budov, ve kterých bude 41 bytových jednotek od velikosti 1+KK až 4+KK.
Kromě výstavby domů začala v současné době výstavba prodejny Lidl. Ta vyroste u kruhového objezdu na Michálkovické ulici, v areálu bývalého Dolu Petr Bezruč. Samotné stavbě předcházela jednání o prodeji potřebných pozemků a taky proces územního řízení a stavebního povolení. „Vše se podařilo i díky spolupráci městského obvodu s původním vlastníkem pozemků, jelikož bez prodeje části pozemků městského obvodu by se nepodařilo zcelit potřebnou plochu pro výstavbu prodejny. Navíc jsme investorovi vyšli vstříc, co se týče požadavků na zřízení věcných břemen z důvodu výstavby kanalizace na obecních pozemcích,“ informuje místostarostka. Supermarket by měl být hotov na jaře příštího roku.

Další, v současné době realizovanou stavbou, je výstavba samoobslužné myčky mezi ulicemi Těšínská a Na Baranovci. Moderní bezkontaktní myčka automobilů bude tvořena čtyřmi samostatnými mycími boxy a samoobslužným vysavačem interiéru vozidel.

O dalších investičních projektech budeme informovat na našem webu www.ostravak.cz nebo  facebookovém profilu ostravakhnutiobcanu. Je vidět, že Slezská Ostrava je dobrým místem pro život.

Sdílejte článek