Zpět 21/02/2023

Rozvoj Slezské Ostravy bude pokračovat i v roce 2023

Na co vše se mohou občané Slezské Ostravy těšit, prozradí místostarostové z hnutí Ostravak.

„Pro letošní rok bylo v rámci rozpočtu vyčleněno téměř 120 milionů korun na kapitálové výdaje,“ prozradil Roman Goryczka, místostarosta (Ostravak, hnutí občanů), v jehož gesci jsou finance a tedy sestavení rozpočtu. Společně s místostarostkou Ivonou Vaňkovou (Ostravak, hnutí občanů) dodal, že rozvoj celého městského obvodu je jednou z jejich dlouhodobých priorit.

Městský obvod bude investovat do oprav chodníků, vozovek a veřejných prostranství, které jsou v jeho správě, nadále bude pokračovat v regeneraci bytového fondu a samozřejmě nebudou chybět ani investice do školských zařízení. „Chodníky, vozovky a veřejná prostranství jsou investice, které ocení široká skupina lidí a nejsou nám vůbec lhostejné, ba naopak,“ říká Ivona Vaňková, místostarostka. „V letošním roce dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Zámostní, Vilová a Sazečská včetně obnovy úspornějšího veřejného osvětlení, sadovým úpravám, ale i vybudování podzemních kontejnerů. Polozapuštěné kontejnery budou umístěny i na ulici Bernerova a Stromovka. Provedena bude také oprava chodníku na ul. Michálkovické,“ zmínil místostarosta Goryczka a doplnil informace o investice v oblasti školství, které má taktéž v gesci. „V letech 2023 a 2024 budeme pokračovat v projektu Modernizace odborných učeben, jehož cílem je zkvalitnění výuky žáků základních škol. V rámci tohoto projektu budou vybudovány cvičné kuchyňky, pracovní dílny a školní poradenská pracoviště. Díky projektu ITI – Pokročilé metody ve vzdělávaní bude na základních školách vybudováno devět odborných učeben pro výuku informatiky, cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Oba tyto projekty jsou spolufinancovány Ministerstvem pro místní rozvoj.“

Jednou položkou příjmů do obvodního rozpočtu je nájemné z bytového fondu, které je ve správě městského obvodu. Ročně obvod vybere na nájemném za byty zhruba 39 milionů korun, část této sumy se vrací zpět do bytového fondu. „Již na jaře začne dlouho plánovaná kompletní oprava čtyř bytových domů na ul. Heřmanické, kde dojde i ke změně dispozice domů. Namísto původních bytů o velikosti 1+1 vzniknou byty o velikosti 3+1, které nám v nabídce nájemního bydlení chybí,“ upřesnila místostarostka Vaňková.

Sdílejte článek