Zpět 11/02/2019

PŘES 3300 OSTRAVSKÝCH DĚTÍ VYRAZÍ DO HOR ZA ČISTÝM VZDUCHEM

zdroj: www.ostrava.cz Město Ostrava zřídilo Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v květnu roku 2010. Za tu dobu do něj přispělo 111,5 milionem korun. Soukromé společnosti a jedna fyzická osoba do něj poslaly formou darů 15,5 milionu korun. Díky tomu mohlo vyjet za čistým vzduchem již 21 200 tisíc dětí.  

Příspěvek města z rozpočtu se od roku 2010 zvýšil z původních pěti na 22 milionů korun. Za téměř devět let od jeho zřízení na pobyty do hor vyrazilo více než 21 200 dětí z ostravských mateřských a základních škol. Na jejich pobyty bylo dohromady vynaloženo přes 126 milionů korun.

Hlavním cílem fondu je poslat děti z mateřských a základních škol ven z Ostravy do hor za čistším vzduchem, jejichž počet neustále narůstá.  Pro následující sezónu, od letošního listopadu do konce dubna 2020 má město k  rozdělení dalších přibližně 20 milionů korun. Což je částka, která umožní více než 3300 dětem vyjet do školy v přírodě. V letošním roce mohou vzdělávací zařízení, která zřídilo město nebo městské obvody, podat žádosti do 25. května.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění a poplatky. Příspěvek z fondu je šest tisíc korun na jednoho žáka. Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě. Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.

Je nutné poděkovat průmyslovým podnikům, které přispěly na další ozdravné pobyty pro ostravské děti. Milion korun očekává město v nejbližších dnech od společnosti AVE CZ, která dá dar do fondu poprvé.  Za celou dobu od jeho zřízení tu nejvyšší částku věnovala společnost ArcelorMittal Ostrava. Zatímco příspěvek města od zřízení fondu vzrostl čtyřnásobně, u darů průmyslových podniků k žádnému skokovému navyšování nedošlo. Vedení města je přesvědčeno o tom, že by jejich finanční dary měly být vyšší než dosud. Peníze, které má město k dispozici, stačí jen pro zhruba 12 % dětí z ostravských mateřských a základních škol.

 

 

Sdílejte článek