Zpět 25/07/2022

Popelka Moravské Ostravy se postupem času stává princeznou

Řeč je o sídlišti Fifejdy II. v části od pivovaru směrem k Mariánským Horám.

„Často jsme si kladli otázku, zda někdy lidé, kteří byli ve vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do roku 2010 toto sídliště navštívili. Věděli vůbec, že je součástí obvodu?“ takto povídání začala Petra Bernfeldová, kandidátka na starostku Moravské Ostravy a Přívozu (Ostravak, hnutí občanů).

Přestože se jedná o novější část centrálního obvodu, byla zde vidět jistá omšelost, ochozenost a vybydlenost, když se do vedení radnice obvodu dostalo hnutí Ostravak. „Někteří z nás zde vyrůstali, a proto jsme si byli vědomi, že sídliště potřebuje nějaký upgrade (znovuoživení). Nechtěli jsme, aby zdejší obyvatelé, kteří tvoří téměř třetinu našeho obvodu, chodili po děravých chodnících, seděli na rozbitých lavičkách a jejich děti si hrály na hřištích, která nejsou dlouhodobě udržována,“ pokračuje Petra Bernfeldová. Taky si uvědomovali přirozených změn. Dnes už domácnosti mají běžně dvě auta, ale parkování zde je kapacitně vybudováno ani ne na jedno auto na rodinu. Chtěli také, aby se zde lidé cítili bezpečně ve večerních i nočních hodinách, a aby přilehlé zastávky MHD nevzbuzovaly odpor a obavu, ale byly opravené a čisté.

A když se chce, tak to jde. Toto je krédo lidí z hnutí Ostravak, kteří mnozí vedou své vlastní firmy nebo jsou ve funkcích, kde se věci musí řešit a hledat cesty, ne důvody, proč to nejde. Po nástupu na radnici v roce 2010 zjistili, že jsou věci, které z komunální úrovně nejdou tak snadno ovlivnit, ale opravit sídliště je jedna z mála věcí, které jsou právě o rozhodnutích a prioritách vedení radnice. A tak se dali do toho. Zmapování stavu, příprava studie, dotazníková anketa a veřejné projednávání s občany, projektovaní a první „výkop“ byl v roce 2013. Vzhledem k rozlehlosti území, necelých 38ha, finančním požadavkům (180mil. Kč – při cenách z roku 2012) a finančním možnostem městského obvodu nebylo možné vše realizovat najednou. Proto byl projekt komplexní revitalizace sídliště Fifejdy II. rozplánován do 16 etap, které jsou nyní postupně realizovány. Cílem této rozsáhlé revitalizace je komplexní řešení veřejného prostranství. Jedná se zejména o rekonstrukci vozovek, chodníků, vybudování cyklistických stezek, parkovacích stání a odstavných ploch, dětských hřišť, odpočinkových ploch, psích louček, zpevněných ploch pro kontejnery na odpad, veřejného osvětlení a sadových úprav.

„Jsem ráda, že toto je jedna z věcí, ve které současné vedení radnice pokračuje. S ohledem na aktuální informaci, že již nebude v dalších letech možnost čerpat externí finance z Ministerstva pro místní rozvoj, do voleb jdu s tím, že chci pokračovat v započaté regeneraci. Místní lidé si to zaslouží a není možné, aby byla přerušena,“ dodává Petra Bernfeldová.

Sdílejte článek