Zpět 17/06/2024

Ověřovací studie potvrdila možnost vybudování fotbalového stadionu na Bazalech

Rada města Ostravy zadala v únoru 2024 zpracování ověřovací studie v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu na Bazalech. Autoři studie konstatují, že přestavba současného tréninkového centra na fotbalový stadion možná je. Studie dále definuje možnou kapacitu a některé technické podmínky, předpokládá zastřešení plánovaných tribun Bazal s kapacitou pro 15 až 17 tisíc diváků. Konečná podoba stadionu, jeho technické a funkční specifikace, však vzejdou až z architektonické soutěže. Náklady na vybudování stadionu by se dle studie měly pohybovat okolo 1,5 miliardy korun. Odhadovaná investice pracuje s částkou 100 000 korun na jednu sedačku, finální náklady však mohou být odlišné.

Studie ověřila, že stadion s kapacitou 15 až 17 000 diváků, může být na Bazalech vybudován. Je to však první krok na dlouhé cestě. Zcela nezbytná je architektonická soutěž, jež vystřídá vypracování projektové dokumentace, administrace stavebního povolení a pak samotná realizace, budování stavby a samozřejmě její financování. Jde tedy o vizi pro další léta, kterou může ovlivnit řada různých skutečností. Aktuálně  pracujeme s náklady, které odhadla studie ve výši asi 1,5 miliardy korun a optimistickými odhady doby výstavby, která by v ideálním případě měla být zahájena na přelomu let 2026/2027,“ vysvětluje primátor města Jan Dohnal a dodává: „Ostrava by výstavbou fotbalového stadionu Bazaly získala plnohodnotné zázemí pro mezinárodní i domácí vrcholové fotbalové soutěže, odpovídající současným fotbalovým standardům pro pořádání těchto utkání, které by doplnilo dnes absentující část volnočasové infrastruktury regionální metropole. Chci, aby byl komplex přístupný i mimo dobu fotbalových zápasů a stal se živým místem pro setkávání, k dispozici by měly být restaurace, fanshopy. Součástí komplexu by mohlo být i muzeum fotbalu a sportu a další. Stadion by se měl stát novým turistickým cílem města. Uvedené by přineslo další prezentaci města, například při pořádání mezinárodních utkání, stejně jako tomu bylo třeba letos při mistrovství světa v ledním hokeji. Krom propagace tento typ mezinárodních akcí má neoddiskutovatelný přínos ekonomický. Fotbal na Bazalech má svou dlouholetou tradici a jeho fanoušci jej chtějí znovu zažívat tam, kde byly zvyklé chodit generace nejen Ostravanů desítky let fandit. Tradice je dobré ctít.“

Nový stadion, situovaný v kopci nad centrem města, by měl být významnou pohledovou dominantou Ostravy, vhodně doplnit prostor a nekonkurovat blízké unikátní radniční věži. Znovuzrození fotbalového stadionu na Bazalech přinese obnovení mezinárodních i domácích vrcholových fotbalových soutěží, současně bude zajištěno pokračování fungování Regionální akademie FAČR pro Moravskoslezský kraj a tréninkového centra Baníku Ostrava na Bazalech. Zastupitelstvu města bude předloženo memorandum pro výstavbu stadionu a pakliže bude akceptováno, pak na projektu budou participovat spolu s městem také FC Baník Ostrava, Akademie FC Baník Ostrava, Fotbalová asociace České republiky a Vítkovice Aréna.

Ověřovací studie navrhuje také v rámci dopravního řešení zklidnění ulice Českobratrské, výstavbu nového kruhového objezdu, oboustranné rozšíření chodníků, zabývá se návrhem nového cyklopruhu a vybudováním nové zastávky pro posilové spoje v rámci utkání. Autoři studie, architekt David Kotek a Rudolf Müller z PROJEKTSTUDIO EUCZ konstatují, že ve fázi předmětného návrhu je prakticky nemožné přesně stanovit výši nákladů na stavbu daného charakteru na takto komplikovaném místě, a proto vycházejí z podkladů fotbalového stadionu Malšovické arény v Hradci Králové, dokončeného v roce 2023. Ze zmíněného projektu odvodili orientační cenu za sedačku cca 75 až 80 tisíc korun. S ohledem na místo Bazal, kde předpokládají navazující práce, demolicí stávajících tribun, komplikovanou geologií, uvažují s rezervou ve výši 25 procent na sedačku, tedy 100 tisíc korun za jednu sedačku. „Je však reálné, že náklady budou nižší, neboť pracujeme s finanční rezervou, počítáme s cenou 80 tisíc za jednu sedačku, náklady ve výši 100 tisíc za sedačku jsou maximem. A samozřejmě přepokládáme i finanční účast FC Baník Ostrava, ale v tuto chvíli jsme na začátku projektu, “ doplnil Jan Dohnal, primátor města.

V průběhu května a června byl v rámci studie zpracován i orientační inženýrsko-geologický průzkum, který vyhodnotil ovlivňující faktory a doporučil provést práce dle zásad pro 3. geotechnickou kategorii – složité základové poměry. Ty definuje v rozsahu půdorysu proměnlivé, stejně tak náročnou základovou konstrukci, proto by navazující průzkumné geologické práce měly přesně lokalizovat potenciálně nestabilní tektonické linie a vyhnout se zakládání v těchto místech. Stavební konstrukce by měla být volena z lehkých a poddajných materiálů. Samotná výstavba by měla být monitorována, identicky by měly být sledovány stavební objekty po dokončení. Nejvhodnější technickému řešení budou předcházet další specializované práce, jež obsáhnou geofyzikální měření, jádrové vrty, včetně doprovodných laboratorních a terénních zkoušek, tak aby byly základové poměry co nejpřesněji vyhodnoceny a byla zajištěna přesná identifikace nestabilního prostředí.

V současnosti působí FC Baník Ostrava na Městském stadionu Ostrava, který má prostorové i technické limity. Na Bazalech klub působil 56 let od roku 1959. Fotbalový areál Bazaly je situován do západního svahu. Plocha areálu je vklíněna do stoupajícího svahu a ze tří stran ji lemuje komunikace Českobratrská.

Sdílejte článek