Zpět 30/03/2022

Ostravaka z Poruby zaujalo – Proč se snižuje podpora služby, o kterou je zájem?

Napříč celou Ostravou působí tzv. Senior taxi, který pomáhá seniorům se dostat tam, kam potřebují.

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik seniorů během dne potkáte? Ať už na procházce, v obchodě či na zahrádce vaší oblíbené hospůdky. Kolem sebe máme mnoho aktivních a soběstačných důchodců, ale všichni takové štěstí nemají. Bohužel jsou i takoví, kteří si kvůli své zhoršené pohyblivosti nejsou schopni zajít na úřad nebo třeba k lékaři. Často nemají ani nikoho blízkého, kdo by měl možnost je na dané místo odvézt.

 

Právě z tohoto důvodu vznikl po vzoru jiných městských obvodů v roce 2019 v Porubě senior expres, který vozí své klienty v rámci celého statutárního města Ostravy za cenu 30,- Kč za jednu jízdu. Od roku 2020 je služba poskytována také pro obyvatele městských obvodů Martinov, Plesná, Pustkovec a Třebovice. Tato služba je velkou pomocí zejména pro klienty, kteří mají sníženou mobilitu a pohybují se například pomocí chodítka nebo francouzských holí. Dále také pro seniory, pro které je cesta hromadnou městskou dopravou komplikovaná. Služba senior expresu je dlouhodobě velmi žádaná. Dokazuje to i skutečnost, že o vydání průkazu, který umožňuje jízdy využívat, požádalo dosud více než 1900 klientů.

 

V Porubě je tato služba určena pro obyvatele ve věku od 74 let a je seniory maximálně využívána. I přes tuto skutečnost však bylo od roku 2021 rozhodnuto o snížení limitu rozpočtu na tuto službu, a to z částky 120.000 Kč na 100.000 Kč bez DPH měsíčně. Zastupitelé městského obvodu za hnutí Ostravak se naopak domnívají, že z důvodu velké poptávky je potřeba navýšit rozpočet na tuto službu, což by umožnilo například zvýšit počet vozidel, které seniory rozváží. Momentálně jsou to pouze 3 vozy, a to je žalostně málo. Z průzkumu hnutí Ostravak také vyplývá, že zájem o službu senior taxi projevují také občané Poruby mladší 74 let či vlastníci průkazu ZTP a ZTP/P. Stálo by tedy za zvážení, zda by se služba nemohla zpřístupnit i pro tyto cílové skupiny.

 

„Pro Porubany je jistě dobře, že z rozpočtu našeho městského obvodu jsou každoročně poskytovány účelové dotace na podporu organizací pomáhajícím seniorům, lidem se zdravotním postižením, a také osobám se sociálními problémy. Od roku 2020 je k tomu vyčleněna částka ve výši 450.000,- Kč. Každý rok však přijaté žádosti o dotace několika násobně převyšují uvedené částky a některé z nich na finanční podporu obvodu vůbec nedosáhnou. Proto se domníváme, že částka na dotace pro tyto specifické skupiny porubských občanů by se měla pravidelně navyšovat,“ řekl Martin Drastich, předseda klubu zastupitelů za hnutí Ostravak.

Sdílejte článek