Zpět 31/10/2018

Ostrava získala prestižní cenu za projekt sociálního bydlení

zdroj:Veřejná správa (Statutární město Ostrava) Úspěch v této oblasti slavila letos Ostrava, jejíž projekt sociálního bydlení získal prestižní ocenění RegioStars. To uděluje Evropská komise od roku 2008 v rámci politiky soudržnosti. Ostravský projekt s názvem "Koncepce bydlení a její pilotní ověření" zvítězil v kategorii Lepší přístup k veřejným službám.  

Cílem projektu, na který získal ostravský magistrát dotaci z OPZ 15 milionů korun, je vytvořit ve městě fungující systém sociálního bydlení. V Ostravě žije v sociálně vyloučených lokalitách přes šest tisíc lidí, dalších zhruba šest tisíc lidí na ubytovnách. Dávky na bydlení pobírá většina z nich. V rámci projektu bylo zrenovováno 105 bytů pro rodiny, které by jinak bydlely v nevyhovujících podmínkách. Pět bytů bylo vyčleněno pro účely nouzového bydlení. Zároveň byly vytvořeny procesy pro přístup k bydlení, rámec spolupráce s městskými částmi a sociální podpora pro nájemníky. Součástí byla také tvorba Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy, kterou schválilo zastupitelstvo města v listopadu 2017.
„Krizové bydlení je pilotováno ve třech bytech a představuje nouzový a záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi. Zabydlení směřuje k sanaci krize, stabilizaci domácnosti a následnému přesunu do dlouhodobé formy bydlení. Byty jsou vybavené nábytkem a mají zapojeny energie. Domácnost v krizi je tak možno zabydlet v krátkém čase,“ uvádí Michal Mariánek, náměstek primátora Ostravy. „Sociální bydlení a jeho pilotáž probíhá v postupně přibývajících bytech, celkem se bude jednat o 102 bytů. V rámci pilotáže snižujeme práh vstupu do bytu a zabydlujeme domácnosti, které by se do standardního bydlení bez pomoci nedostaly,“ dodává Michal Mariánek.
Se všemi domácnostmi v projektu spolupracují sociální pracovníci. „K 1. září 2018 jsme měli zabydleno 85 domácností, což představuje 215 osob (122 dospělých a 93 dětí),“ informuje Michal Mariánek. „Na základě průběžných dat je možno říci, že sociální bydlení zabydleným domácnostem přináší „více prostoru za méně peněz“. Průměrně v rámci projektu platí domácnosti o 14 % méně a přitom mají k dispozici o 57 % více prostoru než v předešlém bydlení. Největší změny jsou u domácností, které před projektem žily v ubytovnách. Zde jsou úspory nákladů na bydlení více než 20 % a přitom mají k dispozici o 80 % více m2 na osobu,“ upřesňuje náměstek primátora.
Většina domácností má nájemní smlouvu na šest měsíců, která se prodlužuje, jsou-li naplněny základní parametry účasti v projektu, tedy domácnost spolupracuje se sociální pracovnicí (intenzita je individuálně nastavená dle potřebnosti, variuje od několikrát týdně až po 1x za dva týdny), jsou hrazeny náklady na bydlení a je funkční sousedství (nejsou stížnosti). S domácnostmi je v kontaktu také evaluátor, který s nimi realizuje rozhovory, ať je možno zaznamenávat změny u domácností a reflexi celého procesu z jejich perspektivy.
Evaluace projektu probíhá průběžně a zaměřuje se jak na spolupráci magistrátu s městskými obvody, neziskovými organizacemi, úřadem práce apod., tak na spolupráci zabydlených domácností se sociálními pracovníky. „Průběžně tedy sledujeme, k jakým změnám po zabydlení dochází. Evaluaci provádí externí evaluátor, který je hrazen z projektu,“ konstatuje Michal Mariánek. Projekt má harmonogramem jasně nastavený konec, což je září 2019.

Sdílejte článek