Zpět 16/08/2022

Naše budoucnost je ve školách, ale nezapomínáme ani na seniory

Dlouholetá ředitelka základní školy Dagmar Hrabovská je již čtvrtým rokem ve vedení městského obvodu Ostrava-Jih.

Za svou čtyřletou práci se místostarostka největšího ostravského obvodu Dagmar Hrabovská opravdu stydět nemusí. A ředitelé základních a mateřských škol, stejně jako senioři věří, že v práci ve vedení radnice bude pokračovat.

„Mám na starosti školství, kterému jsem zasvětila celý svůj profesní život, a tak jsem měla jasnou představu, jak by školní vzdělávání na Jihu mělo vypadat. Bez peněz to nejde, a tak jsem usilovala, aby jich do škol putovalo co nejvíce. Za čtyři roky se mi podařilo částku zvýšit čtyřnásobně. Nechala jsem udělat pasport technického stavu všech školských objektů, vyhodnotili jsme priority a podle tohoto „jízdního řádu“ při opravách a investicích postupujeme. Podařilo se nám už zateplit skoro všechny základní školy, teď jsou na řadě budovy mateřských škol. Řada škol po opravách prokoukla a lidé si toho všímají,“ říká kandidátka na místostarostku za Ostravak, hnutí občanů. Že jde správným směrem, ukazuje nejen počet opravených školních kuchyní a jídelen, nově zbudovaných odborných učeben a přírodních zahrad, ale také zvyšující se počet dětí, které rodiče přihlašují při zápisu do škol. „Rodiče se nebojí dát děti do našich škol i proto, že podporujeme skvělé ředitele a učitele, kteří sbírají ocenění za svou práci, ať už v rámci Ostravy, kraje, ale také v celonárodním měřítku oceněním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.“

Do gesce místostarostky patří také volnočasové aktivity. Ty jsou určené nejenom dětem a mládeži, ale i seniorům. A senioři z Jihu se opravdu nudit doma nemusí. Obvod pro ně pravidelně připravuje zájezdy, sportovní klání, taneční večery, ale i vědomostní zábavu. Podporuje také oblíbenou službu senior taxi.

Krátké shrnutí úspěšných aktivit Dagmar Hrabovské na Jihu:

– Intenzivní rekonstrukce a modernizace školských zařízení.
– Příprava projektů na modernizaci učeben, mimo jiné i pro virtuální realitu ve výuce na základních školách.
– Navýšení celkové částky na poskytnutí dotací spolkům a organizacím, které se na Jihu věnují práci s dětmi a mládeží.
– Zajištění organizace Pohybového festivalu, kterého se zúčastnilo 28 mateřských škol z Jihu a Sportovních her pro žáky základních škol obvodu Jih, sportovní klání proběhlo v atletické hale Ridera.
– Zapojení starších žáků do fungování komunální politiky prostřednictvím projektu Simulované žákovské zastupitelstvo.
– Příprava programu pro děti na léto Prázdniny na Jihu, který je pro děti zdarma a byl vyhodnocen mezi nejlepšími projekty v prevenci kriminality.
– Aktualizace počtu kamer, které střeží problematická místa Jihu.
– Pravidelné ocenění práce pedagogů a ředitelů škol.
– Zvýšení počtu hřišť a přírodních zahrad, která jsou díky správcům otevřená veřejnosti.
– Zvýšení počtu zájezdů, kulturních a sportovních akcí pro seniory, příprava Plesu seniorů v kulturním domě AKORD.
– Financování plavání a počítačových kurzů pro seniory.
– Poskytnutí finančního příspěvku seniorům z Jihu na vzdělávání v rámci Univerzity 3. věku.
– Úspěšná realizace projektů přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko pro děti MŠ, žáky ZŠ a seniory z Jihu.
– Prohloubení mezigenerační spolupráce prostřednictvím projektu Příběhy našich sousedů nebo výstavbou mezigeneračního hřiště KRESTHAJD u ZŠ Krestova v rámci participativního rozpočtu.
„Když se za sebou ohlédnu, vidím, že jsme ty čtyři roky nepromarnili. Je toho ještě hodně, co je třeba udělat, ale vím, že cesta, kterou jsme zvolili, funguje,“ uzavírá místostarostka Dagmar Hrabovská.
Sdílejte článek