Zpět 04/09/2022

Mým cílem je rozchodit městskou policii

Lídrem hnutí Ostravak se opět stal bývalý náměstek a podnikatel v realitách Lukáš Semerák.

OSTRAVA | Politiku na ostravském magistrátu poznal z obou stran: jako člen vedení coby radní pro dopravu, poslední čtyři roky naopak v opozici. A s úsměvem říká, že nadešel čas, aby jeho hnutí po třetím a  druhém místě ve volbách zvítězilo.

Můžete se krátce představit?
Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.  Studium i práce v Praze pro mě byly skvělou zkušeností a inspirací, a to v tom dobrém i špatném slova smyslu. Ostrava je mým domovem. Ryzí město, o němž přátelé v Praze říkají, že je jediným a opravdovým subregionem v České republice. Často jim odpovídám, že je to tím, že jsme zvyklí nespoléhat se na druhé a problémy si řešíme sami.

Co vás přivedlo k politice?
Jako právník mám rád řád a pořádek. Než se mi narodily děti, mnohé nešvary města jsem přehlížel. Pak jsem se dostal do věku, kdy jsem už nemohl říkat: Co já? To musí moji rodiče. Zároveň si uvědomuji, že za dvacet let už nebudu mít tolik síly a energie. Řešení každodenních problémů města není spjato s  žádnou ideologií a politikou. Naopak politické strany ji tahají tam, kde není. Přitom „komunál“ je pouze o tom mít kolem sebe schopné a fér lidi, ochotné pracovat pro své okolí. Proto jsme si založili vlastní hnutí. Říkáme, co si myslíme, a nebojíme se.

Co podle vás Ostravu tíží nejvíce a jak tyto problémy vyřešit?
Hlavním problémem Ostravy je odliv mladých lidí. Před třiceti lety, když nás z ročníku na studia z Ostravy do hlavního města vyrazilo šestnáct a vrátili jsme se tři, jsme si mohli myslet, že se jedná o důsledky útlumu těžkého průmyslu. Ten máme za sebou, situace se však nelepší. Hlavním důvodem je nezdravé ovzduší, ke kterému se v posledních letech přidává zhoršující se bezpečnostní situace ve městě. Se znečišťovateli je nutné komunikovat, s každým nastavit férový, avšak nekompromisní vztah. Vždyť i oni po městě každou chvíli něco potřebují a nechat si každoročně přispět pár tisíci korunami na hudební  festival je žalostně málo. Velitelem městské policie je primátor. Její fungování je pak odrazem jeho schopností ji řídit. Nebál jsem se zreformovat dopravní podnik, otevřeně říkám, že mým cílem je roz chodit městskou policii.

Jaké jsou silné stránky Ostravy?
To nejcennější, co Ostrava má, jsou lidé, kteří v ní bydlí. Možná to v kontex tu předešlého  odstavce zní trochu divně, ale je to tak. Investice by měly směřovat právě do lidí. Právě slušně vydělávající lidé bez ohledu na vzdělání či profesi vytváří spokojené město. Zjednodušeně bych řekl „méně betonu, více do lidí“, jinými slovy je nutno vytvářet podmínky pro vznik pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Montovny a špatně placená práce se musí stát minulostí.


Jaké jsou základní body hnutí pro komunální volby?
Vedle již zmíněné aktivní role města na trhu práce musíme respektovat demografické prognózy a urychleně začít přizpůsobovat město starším lidem. S tím souvisí bezodkladné zajištění opravy městské nemocnice na Fifejdách a její finanční dovybavení. Stejně tak musíme investovat do personálního vybavení a vzdělávání nejen v nemocnicích, aletaké v zařízeních pro seniory. Určitě chceme, aby město sehrálo zásadní roli při výstavbě fotbalového stadionu. Na poli tvrdých investic je prioritou výstavba moderních a cenově dostupných bytů v atraktivních lokalitách města.

Sdílejte článek