Zpět 10/05/2022

Město Ostrava pomůže spolkům se zvýšenými náklady na energie

Zastupitelé hnutí Ostravak v březnu navrhli finančně podpořit organizace a nyní se tak stalo. „Na základě našeho doporučení, jsme v minulém týdnu na zastupitelstvu města schválili podporu subjektům z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, které působí na území našeho města. Cílem je, abychom spolkům pomohli překlenout těžké období, zmírnily ekonomické dopady rostoucích cen energií na jejich činnost a zabránili tak snížení komfortu při sportování či úplnému zániku klubů,“ řekl Lukáš Semerák, zastupitel města za Ostravak, hnutí občanů.  

O podporu si mohou požádat subjekty z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %. Na podporu město vyčlenilo z rozpočtu částku 20 milionů Kč.

Dle schválených pravidel minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí 10 000 Kč a maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí maximálně 50 % celkového meziročního navýšení nákladů za dodávky energií, maximálně však 1 000 000 Kč. Podání žádostí je dvoukolové. V prvním kole mohou zájemci podávat své žádosti v termínu od 22. – 30. května 2022, v druhém kole od 8. – 22. srpna 2022. Podrobnější informace k programu podpory naleznete na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Úřad – Dotace“ a na stránkách Odboru školství a sportu a Odboru kultury a volnočasových aktivit). 

„Jsme velmi rádi, že k tomuto rozhodnutí došlo v takovém krátkém termínu, protože máme odezvu z mnoha sportovních klubů či volnočasových spolků, že jejich finanční situace je velmi špatná. Už tak měli své rozpočty velmi napnuté, jelikož rok od roku ubývá sponzorů a externích partnerů,“ zmínil Lukáš Semerák.

 

Sdílejte článek