Zpět 23/02/2022

Mariánské Hory a Hulváky budou do budoucna dobrou adresou

Místostarosta za hnutí Ostravak Vladimír Řezáč sází na rozvoj a modernizaci obvodu.

První písemná zmínka o Mariánských Horách se datuje v roce 1367, kdy obec nesla německý název Tefflsdorf (Čertova Ves). V roce 1539 se stala Čertova Lhotka, jak byla ves později přejmenována, trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy až do roku 1848, kdy bylo poddanství zrušeno. Obec se od města odtrhla a osamostatnila se.

Rozhodující vliv na rozvoj obce mělo dolování uhlí. Do 90. let 19. století se v obci usazovali dělníci pracující v ostravských dolech a ve Vítkovických železárnách. Na přelomu 19. a 20. století žilo ve Lhotce už přes 8 tisíc obyvatel, ovšem komunální sféra velmi zaostávala za rychlým stavebním i demografickým rozvojem. Velké změny v obci nastaly v roce 1899, kdy se obecním tajemníkem stal Jan Grmela, jehož cílem bylo obec zvelebit. V té době se snažila podporovat rozvoj českého školství a vznikla zde řada škol. Koncem 60. let vyrostla mariánskohorská část sídliště Fifejdy. Také se rozšířila zástavba Mariánského náměstí. Od roku 1990 se stávají Mariánské Hory spolu s Hulváky jedním z 23 ostravských obvodů. Stále si však uchovávají svůj osobitý ráz.

 „Právě probíhající volební období má za sebou poněkud turbulentní změny ve vedení obce, což na přechodnou dobu způsobilo ztrátu dynamiky v rozvoji našeho obvodu,“ říká 1. místostarosta Vladimír Řezáč.

Výrazně pozitivním příkladem práce staronového vedení obce z poslední doby je realizovaný odkup domu na Jablonského ulici v blízkosti Mariánského náměstí. „Na problémy spojené s nájemníky a návštěvníky tohoto domu jsme se už nemohli jen nečinně dívat. Zažil jsem už toho hodně, ale takový stav bytů poprvé,“ řekl Vladimír Řezáč, v jehož gesci je bytová politika obvodu. „Vybydlené místnosti s kupami odpadků a nejrůznějších věcí, vytrhanými kabely a podobně jsou důkazem toho, jací lidé zde žili,“ poznamenává V. Řezáč.

V letošním roce má obvod k dispozici výrazně vyšší rozpočet, než tomu bylo v uplynulých letech. „Můžeme tak postupně realizovat komplexní opravy bytových domů, které jsou ve správě obvodu. Projekty na rekonstrukce jsou zadány tak, abychom opět mohli využít dotační prostředky. Součástí budoucích rekonstrukcí nebude pouze výměna oken, ale také zateplení objektů, změna zdroje vytápění a další vnitřní úpravy,“ upřesňuje V. Řezáč.

Dlouho opomíjenou a nechvalně známou částí obvodu Mariánské Hory a Hulváky je osada Bedřiška. „I zde máme velké plány. Nastartovali jsme spolupráci s místními obyvateli i městem. Věřím, že jednou bude Bedřiška dobrou adresou našeho obvodu,“ uzavírá místostarosta Vladimír Řezáč, který v obvodu žije a pracuje už celé čtvrtstoletí.

Sdílejte článek