Zpět 15/02/2019

Kaly z lagun v Ostravě se možná budou spalovat i v cizině

zdroj: zpráva ČTK Kaly z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě se možná budou spalovat i v cizině. Firma AVE CZ, odpadové hospodářství, která je likviduje, hledá další místo kromě Vřesové na Sokolovsku, kde by se upravené kaly daly spálit. Kapacita spalovny ve Vřesové by totiž nemusela stačit. Novinářům to dnes v Ostravě řekli ředitel státního podniku Diamo, který na likvidaci lagun dohlíží, Tomáš Rychtařík a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).  

    Upravené kaly mají být odvezeny z Ostravy a zničeny do konce roku 2020. Podle původní smlouvy přitom AVE CZ měla kaly z Ostravy odvézt do konce loňského roku. Nová smlouva uzavřená minulý měsíc umožnila skladovat kaly před spálením v Ostravě, aby se nemusely vozit na meziskládku v Čáslavi.

    „Je tady pořád jedna jakási bariéra, která může teoreticky cokoliv zbrzdit, a to je kapacita spalovny ve Vřesové,“ řekla ministryně.

    Stát je podle ní odkázán na to, aby se s majiteli spalovny, společností Sokolovská uhelná, dohodl. „Stát s nimi jedná. Samozřejmě majitelé spalovny ve Vřesové mají ještě spoustu jiných zájmů ve vztahu ke státu, takže předpokládám, že jednání povedou k cíli, ke kterému se potřebujeme dostat, aby byla spalovna připravena odebírat kaly tak, jak budou připraveny k odvozu z Ostravy, protože nechceme, aby tam byl nějaký další mezisklad,“ řekla Nováková.

    Ředitel Diama považuje za nejdůležitější, že sanace nebyla přerušena a kaly se dál odvážejí podle možností spalovny ve Vřesové.

    „Vřesová se zavázala, že se pokusí dělat technická opatření, tak aby zrychlila, protože mají povolení na víc, než v současné době spalují,“ řekl Rychtařík. „My už jsme zahájili jednání s firmou, že se budeme snažit hledat další možný bod nebo místo na spalování, a podíváme se do zahraničí,“ dodal.

    Laguny byly desítky let jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Odtěžování kalů po letech problémů skončilo loni v prosinci. Tehdy firma AVE CZ dokončila odtěžení více než 90.000 tun takzvaných nadbilančních kalů, na něž se přišlo až během sanace; už dříve bylo vytěženo 200.000 tun. V Ostravě zůstává okolo 70.000 tun upravených kalů, které už nepáchnou ani jinak nezatěžují okolí. Z lagun zbývá odtěžit takzvanou hlinku, zeminu kontaminovanou ropnými látkami.

    Sanace podle Rychtaříka dosud stála zhruba 169 milionů korun, ještě čekají práce za 280 milionů, což zahrnuje odtěžení a úpravu hlinky a převoz a likvidaci ve Vřesové. „Jediný moment, o co byla cena navýšena, je o to, že se stát rozhodl, že hlinky nepovolí skladovat, ale nařídí je spalovat. Naopak cena byla snížena … za to, že se přímo odsud bude dovážet do Vřesové,“ řekl ředitel Diama.

    Hlinka bude zřejmě odtěžena dříve, než nařizuje smlouva. „Mělo to být ukončeno projektově do 30. 6., město si prosadilo, že do 31. 5., a práce jdou tak dobře, že se téměř dá říct, že to bude ukončeno do 30. 4.,“ uvedl ředitel Diama.

    Stát od sdružení Čistá Ostrava, které laguny původně sanovalo, odkoupil čistírnu odpadních vod z lagun. Od března ji bude provozovat Diamo, což podle Rychtaříka proces výrazně zpružní. „Budeme moct přesně reagovat na vývoj v složení a v množství vod. Čerpání vod bude podřízeno hlavně tomu, aby nebyl ohrožen čerpací zdroj pitné vody Nová Ves, a hlavně, aby se reagovalo na ukončení dastitování (úpravy) hlinek, shromáždění stabilizovaných kalů na jednu hromadu, zahájení likvidace zemin a tak dále. To všecko jsou kvalitativně jiné stavy a tomu musíme podřídit provoz této stanice,“ řekl Rychtařík.

    „Bude tady garance státu, že to budeme pečlivě sledovat a nedojde tady k jakýmkoliv komerčním zásahům, že budeme sledovat, aby byl chráněn zdroj pitné vody v Nové Vsi, a pochopitelně také se díváme na nákladovou stránku, to znamená, že provoz rozhodně nebude dražší, měl by být i možná o něco levnější,“ dodala Nováková.

 

Sdílejte článek