Zpět 05/09/2023

Finanční podpora pro oblast kultury, sportu a vzdělání

Město Ostrava vyhlásilo finanční podporu na projekty z oblasti kultury, sportu a vzdělání.

Kultura

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2024 v oblasti kultury. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15.09.2023 do 29.9.2023 do 13:00 hodin. Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků pro dotační oblast kultury vyčleněných z rozpočtu SMO pro rok 2023 činí maximálně 16 254 tis. Kč. Více informací najdete zde: https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/kultura-a-volny-cas/kultura/vuberove-rizeni-na-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-pro-rok-2024

Video: https://youtu.be/fDd19z3iFXs

Sport

 Zastupitelé města na svém posledním jednání schválili dotační programy v oblasti sportu na rok 2024. Celková podpora by měla činit 175 miliónů korun a je rozdělena do čtyř dotačních programů, a to programu na podporu tělovýchovy a sportu, programu na podporu významných sportovních klubů, programu na podporu sportovních akcí a programu na podporu sportovní infrastruktury.

 Zájemci mohou své žádosti podávat v termínu od 15.09. do 29.09.2023. Ti žadatelé, kteří již nyní disponují elektronickým podpisem vše vyřeší přímým elektronickým podáním.

 Seminář proběhne dne 22.08.2023 v 15.30 h v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti č. 306 (3. patro, sál zastupitelstva). Více informací zde: https://fajnovysport.cz/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2024/

Video: https://youtu.be/DGTRO0cn9b0

Vzdělání

Město Ostrava, každý rok investuje nemalé finanční částky do rozvoje vzdělání. Stejně tak tomu bylo i v letos.

Na červnovém zastupitelstvu statutárního města Ostravy byly vyhlášeny Programy a výzvy na podporu rozvoje kvality školství a programy na rozvoj talentmanagementu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024.

Žádosti lze podat elektronicky a sice v termínu – 18.září do 29. září 2023. https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/vzdelavani

Termín semináře pro žadatele, který proběhne dne 14.9. od 10:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, konkrétně v místnosti č. 306, kde vám pracovníci magistrátu rádi poradí s podáním žádostí.https://talentova.cz/seminar-k-vyhlasenym-programum-a-vyzvam-v-oblasti-rozvoje-kvality-skolstvi-a-v-oblasti-vzdelavani-a-talentmanagementu/

Video: https://youtu.be/f9qXsVkPZ1c

Sdílejte článek