Zpět 25/07/2022

Čisto ve městě i na městě

Jedno z hlavních kréd hnutí Ostravak. Prosadili sbírání prachu ve městě a hlídání hýření na městě.

Ostrava je díky své historii – těžbě uhlí – jedno z nejvíce znečištěných měst v České republice. Lidé zde trpí daleko více respiračními onemocněními, alergiemi apod. než v jiných městech. „Chceme mít zdravé děti, bydlet v čistém a hezkém prostředí. Jelikož si uvědomujeme, že kvalitu životního prostředí z pozice komunální politiky lze ovlivnit minimálně, začali jsme realizovat alespoň drobnosti, které nějaké zlepšení jistě přinesou,“ řekl Lukáš Semerák, kandidát na primátora z hnutí Ostravak.

VÝSADBA KYTEK PODÉL KOMUNIKACÍ
V roce 2014 byl v Moravské Ostravě a Přívozu díky aktivitě a iniciativě tehdejšího vedení obvodu v čele s lidmi z hnutí Ostravak vysazen první extenzivní záhon.

„Dodnes vzpomínáme na protiargumenty, že to nemá smysl. Onen travnatý pás na ulici Mlýnské tehdy sloužil jako zkratka pro pěší, takže záhon podle mnohých lidé pošlapou. Ale s takovými názory bychom ve městě neudělali nic. Záhon zdobí ulici Mlýnskou dodnes a vzniklo spoustu dalších extenzivních záhonů po celém městě,“ řekla Petra Bernfeldová z hnutí Ostravak, která v podzimních volbách opětovně kandiduje na post starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dodává. „Květinové záhony nemají pouze okrašlovací charakter, ale také lapají drobný prach ze silnic.“

PRACH V ULICÍCH
Nejen v Ostravě, ale ve všech městech s hustým dopravním provozem, je velkým problémem prach v ulicích. Prvním krokem hnutí Ostravak v boji s tímto nešvarem bylo pravidelné čištění chodníků od prachu. Následovalo čištění cest. „Zde jsme však narazili na menší problémy, jelikož město vlastní a stará se pouze o drobné komunikace, a aby se dostavil nějaký efekt, bylo třeba čistit všechny cesty. Každý problém má své řešení, a tak jsme navázali spolupráci i s městskými společnostmi Ostravské komunikace a Dopravní podnik města Ostravy, aby docházelo při sběru prachu k součinnosti. A povedlo se,“ vysvětluje situaci L. Semerák.

PÉČE O STROMY
Stromy ve městě mají řadu funkcí a jsou velmi užitečné, proto bychom o ně měli s maximální mírou pečovat a chránit. Obě tyto činnosti nejsou hnutí Ostravak cizí. Zavedli pravidelnou péči o stromy – ořezy, kontrolu zdravotního stavu stromů a zaměřili se na boj s klíněnkou, drobným motýlem, jehož housenky ničí jírovce (kaštany), kterých je po městě nemálo. V roce 2013 byl poprvé použitý postřik a od roku 2016 se provádí injektáž, která je účinnější. I tento projekt se zrodil v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz a nyní se injektáž provádí po celém městě.

PRAVIDELNÝ ÚKLID PŘÍRODY
Ne vždy se vlastník chová ke svému majetku zodpovědně, a proto je v Ostravě spousta míst, které vypadají jako jedno velké smetiště či skládka. „Chceme nejen našim dětem ukázat, jak by se měli chovat k přírodě, a proto se každoročně zapojujeme nejen do celorepublikové akce Ukliďme Česko, ale pořádáme vlastní úklidové happenigy po celý rok. Příroda nám není lhostejná a chceme mít tady hezky čisto. Chováme se zodpovědně vůči přírodě ve městě a jeho okolí, aby se nám zde lépe žilo,“ uzavírá povídání Petra Bernfeldová.

Sdílejte článek