Zpět 01/08/2022

Barevná křídla, kam se podíváš

Do Ostravy se v posledních letech vrací příroda, ne jinak je tomu ve Svinově.

Již čtvrtou sezónu tam najdete motýlí louku. Motivací pro její vysazení bylo zlepšení životních podmínek motýlů a létajícího hmyzu obecně. Motýli na změnu zareagovali a nyní lze pozorovat jejich různorodé druhy. Za projektem stojí svinovský místostarosta Daniel Žitník. Zeptali jsme se jej na zkušenosti s jejím fungováním.

Kde se louka nachází a jak to všechno začalo?

Louka se nachází pod náspem ulice Opavská ve Svinově u chodníku a cyklostezky od prodejny Lidl směrem k nádraží. V dřívějších dobách zde byla lokalita kosená v souladu s obvyklou praxí několikrát ročně tzv. „na drn“. Travnaté plochy jsou zde na přímém slunci, tak se půda přehřívala a ve své horní vrstvě rychleji vysychala. Prostě klasická zelená poušť téměř bez života na ploše asi 8 tis. metrů čtverečních. Nepřipadalo mi to jako optimální stav, tak jsem se začal zajímat, jak lokalitu alespoň částečně „vrátit přírodě“ a podpořit motýly a (nejen) opylující hmyz.

A vysadili jste zde některou z lučních směsí?

Nepopírám, že první úvaha byla tímto směrem, ale na základě teoretické přípravy, konzultací s odborníky na osevní směsi i lepidopterology (vědci věnující se výzkumu motýlů) jsme od výsevu upustili. Samotný zásah je celkem drahý a většinou je v rozporu s místními podmínkami, což se negativně promítne do jeho životnosti. Pokud by zde byly podmínky pro klasickou louku příhodné, byla by zde i bez zásahu člověka. Rozhodli jsme se pro doporučovaný management střídavé seče travnatých ploch s tím, že (jak říkala jedna z dotázaných odbornic) ptáci vám tam ty kytky přinesou.

Nelze se nezeptat, co je ta střídavá seč?

Střídavá (mozaiková) seč je taková údržba travnatého porostu, která zajišťuje v dané lokalitě na jejích různých částech různý stupeň vývoje travnatého porostu. Cílem je mít vždy část lokality s kvetoucími rostlinami. Hlavní komplikací při podpoře opylovačů je dostupnost dostatku potravy po relativně dlouhou dobu v průběhu roku. V jarních a brzkých letních měsících to vzhledem k dostatku kvetoucích rostlin není problém. Ten přichází později, kdy již vše odkvetlo a v souladu s řádnou péčí o zeleň a krajinu je vše posekáno na velkých rozlohách. Díky střídavé seči se nám daří nechat opětovně vykvétat v našem případě jetel luční a jetel plazivý a poskytnout tak dostatek potravy opylovačům od jara až do podzimu. Lokalitu máme rozdělenu do tří sekcí, které jsou postupně koseny v závislosti na vývoji porostu sekce předchozí. Kolem plotů a chodníků pak udržujeme trávník dle parkového standardu.

Co na to opylovači?

Překvapivě již v prvním roce změněné údržby jsme v lokalitě zaznamenali několikagenerační výskyt modráska jehlicového. A přidaly se i další druhy. Přímo na lokalitu jsou ještě navázání okáč poháňkový a okáč luční. V průběhu čtyř sezón se zde vyskytovaly také: batolec duhový, babočka bodláková, kopřivová, admirál a paví oko, okáč bojínkový a zední, žluťásek řešetlákový a čičorečkový, bělásek řepový a zelný. Bonusem byl loňský výskyt otakárka fenyklového.

Výskyt denních motýlů je samozřejmě doplněn hojný výskytem dalšího lučního hmyzu. Zajisté se nejedná o výskyt raritních druhů, ale ve srovnání se zelnou pouští před čtyřmi roky je současný stav potěšující. Velkou satisfakcí pak byl loňský výskyt babočky paví oko v září v četnosti více než šedesáti jedinců v situaci, kdy v zemědělské (venkovské) krajině již nelétalo vzhledem k pokoseným loukám téměř ani křídlo.

Jak byste závěrem shrnul své zkušenosti pro každého, kdo se v podmínkách městské zeleně rozhodne také k podpoře opylovačů?

Dle mých zkušeností by navrhovaná opatření měla splňovat několik podmínek:

Lokalita by měla mít alespoň obdobnou výměru, jako svinovská motýlí louka. U větších ploch lze jednotlivé sekce periodicky střídat. Menší plochy mohou svému účelu také posloužit, ale pravděpodobně se zde nebudou vyskytovat druhy přímo spojené s lokalitou. Měla by být situována spíše na okraji zastavěných oblastí, aby byla v doletové vzdálenosti pro motýly. Motýlí louka uprostřed sídliště zajisté nebude na mnoha motýlích trasách.

Střídavá seč doplněná o nižší seč podél plotů a chodníků je dostatečným opatřením vedoucím k cíli. Výsev lučních květin může být pro lidské oko atraktivní, ale většinou je dlouhodobě neudržitelný.

Jednotlivé seče nelze dlouhodobě plánovat a vždy se odvíjí od vývoje jednotlivých sekcí v dané lokalitě. Je proto vhodné, aby byl vývoj porostu v lokalitě sledován a seče realizovány i s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj povětrnostních podmínek.

Vyplatí se trpělivost a flexibilita. Jedná se o přírodní systém, který se neustále vyvíjí.

Ptala se Petra Bernfeldová.

Sdílejte článek