Zdravé finance, pro zdravé město!

„Zdravé finance, pro zdravé město!“

Aktivně snižujeme zadluženost našeho města!

Za našeho působení se nám podařilo snížit zadluženost města o 1,6 miliard korun. V posledních letech zadluženost města opětovně roste a zároveň rychlým tempem rostou i bežné výdaje Ostravy, které již v tomto roce přesáhnou daňové příjmy města o 2 miliardy korun. Následky toho se mohou objevit v horizontu dvou až čtyř let. Nechceme našim dětem předat zadlužené město, které nebude mít závazky z čeho splácet,“ řekla Iveta Vozňáková.