Radní centrálního obvodu žádají premiéra o prověření postupu ve věci videoloterijních terminálů

03.05.2012 TISKOVÉ ZPRÁVY

Radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se dnes sešli na mimořádné schůzi rady a rozhodli se požádat předsedu vlády o prověření postupu Ministerstva financí ČR ve věci rušení povolení k provozování videolotorijních terminálů z důvodu jejich rozporu s obecně závaznou vyhláškou městského obvodu.

„Na podzim loňského roku se nám podařilo prosadit ve vyhlášce města Ostravy zákaz provozování výherních hracích přístrojů i videoloterijních terminálů v rámci celého našeho obvodu. Povolení pro videoloterijní terminály vydává ministerstvo financí, proto jsme ho požádali o jejich zrušení,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka.

Ačkoliv vláda v březnu svým usnesením uložila ministerstvu financí zabezpečit do 14. května zahájení řízení na zrušení povolení videoloterijních terminálů, ministerstvo financí zůstalo nečinné. Ve svém dopise z poloviny dubna svou nečinnost navíc odůvodnilo tvrzením, že dle názoru ministerstva financí uvedené usnesení vlády pravděpodobně neodráží skutečnou vůli vlády a proto bude navrhovat jeho revokaci.

„Náš městský obvod tvoří území dvou obcí představujících historickou část města Ostravy. Podobně jako i v jiných městech existence heren v centrální části města přináší velké množství problémů omezujících možnosti jejího rozvoje. Navíc některé oblasti historického území Přívozu jsou blízké sociálnímu vyloučení a úplný zákaz provozu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů považujeme za nezbytný krok směřující k záchraně a následné obnově této lokality. Postup ministerstva financí, které odmítá respektovat usnesení vlády, považujeme za nepochopitelný, nesystémový a nesprávný. Do jisté míry nám také zavdává příčinu domnívat se, že odráží zájmy provozovatelů hracích přístrojů, což pokládáme za zcela nepřijatelné. Proto se nyní obracíme na předsedu vlády nejen se žádostí o prověření postupu ministerstva financí, ale také o potvrzení stanoviska vlády, které povede k účinnému omezení hracích přístrojů dle požadavků samospráv na celém území ČR,“ doplnil místostarosta.

V současné době je na území našeho obvodu provozováno, na základě povolení ministerstva financí) zhruba 850 ks videoloterijních terminálů.


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem