Zpět 31/03/2011

31.03.2011 – Stanovisko klubu zastupitelů politického hnutí Ostravak při SMO k 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 30. 3. 2011Ostrava, 31. března 2011   1) zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo zrušit "akci SMOG"   Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak navrhl na 6. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy projednat bod 58 "Zrušení mimořádné přepravy v prostředcích veřejné osobní dopravy zapojených do ODIS na území statutárního města Ostravy při vyhlášení signálu regulace (vznik smogové situace)" (předkladatel Ing. Bohdan Trojak). Tuto tak zvanou "akci SMOG" považujeme stejně jako většina ostravské veřejnosti za plýtvání s veřejnými prostředky, která navíc nijak neovlivňuje snížení škodlivin v ostravském ovzduší.


Náš návrh byl většinou hlasů zamítnut, město bude tedy dál zvyšovat výdaje z městské pokladny bez jakéhokoli průkazného dopadu na stav ovzduší ve městě i na regulaci počtu osobních vozů. Výsledky dosavadních měření, která přednesl náměstek primátora Bc. Aleš Boháč podle našeho názoru nemají ze statistického hlediska žádnou vypovídací hodnotu, pro životní prostředí má hromadná doprava zdarma nulový přínos, v prostředcích městské hromadné dopravy cestuje v čase smogové situace, navíc v zimních měsících, dokonce méně lidí než v čase bez smogové zátěže. Názory občanů, zveřejněné v této souvislosti ve sdělovacích prostředcích, naše stanovisko potvrzují.

 

2) změna statutu fondu zablokovala dotace na ozdravné pobyty ostravských dětí pro školní rok 2010 – 2011

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak nesouhlasí s přípravou změn Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Podle našeho názoru jde o zdraví malých obyvatel Ostravy, změnami statutu se měla proto v každém případě kromě komise životního prostředí zabývat rovněž zdravotní komise, v níž pracují převážně lékaři a pediatři, kteří detailně znají konkrétní obtíže a problémy ostravských dětí, spojené s nekvalitním ovzduším. Naproti tomu v komisi životního prostředí pracuje jediná lékařka – MUDr. Helena Šebáková, která však v současné době pracuje jako ředitelka Krajské hygienické stanice.

 

Podle informace, kterou nám poskytl vedoucí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 14.3.2011 Ing. Pavel Valerián, Ph.D., došlo ke změně statutu  na základě stanoviska ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12.2010. Toto stanovisko podle našeho názoru naprosto neodpovídá aktuální situaci v Ostravě, protože vychází z analýz, které prováděli  pracovníci Institutu hygieny a epidemiologie v Praze (dnes Státní zdravotní ústav) v osmdesátých letech minulého století. I přes naše připomínky, byly změny Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší schváleny, což v praxi znamená, že v tomto školním roce se z prostředků fondu, přímo určeného pro ostravské děti, na ozdravný pobyt žádná ostravská škola nedostane.

Sdílejte článek