Zpět 16/03/2011

16.03.2011 – Stanovisko klubu zastupitelů politického hnutí Ostravak při SMO k pozastavení dotací Statutárního města Ostravy mimo jiné i do oblasti vrcholového sportuJe dáno už názvem našeho politického hnutí, že podporujeme všechny aktivity, které zviditelňují potenciál Ostravy v tuzemsku, ale i v zahraničí. To se jednoznačně týká i oblasti vrcholového sportu a kulturně společenských akcí.  

Jsme nuceni zdůraznit, že politické hnutí Ostravak v žádném případě nestojí a nebude stát proti rozvoji sportu na území Ostravy právě proto, že poskytuje mladým lidem kvalitní využití volného času a v pozitivním smyslu ovlivňuje jejich osobnostní rozvoj. Souhlasíme proto, aby Statutární město Ostrava dávalo najevo rovněž svoji podporu výkonnostnímu i vrcholovému sportu na svém území. Zásadně však odmítáme nezodpovědný a alibistický postoj  koalice ČSSD a ODS, který v souvislosti s udělováním dotací do této oblasti zaujala.

 

Na jednání zastupitelstva města konaném dne 23. února 2011 byly mimo jiné schváleny dotace do vrcholového sportu ve výši 57 000 000 Kč, mezi nimi pro FC Baník 16 000 000 Kč  a HC Vítkovice  Steel  16 000 000 Kč. V minulém týdnu však bylo poskytnutí  těchto dotací náměstkem odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Martinem Štěpánkem pozastaveno (ODS).

 

Členové městského zastupitelstva za hnutí Ostravak ještě před tímto jednáním připomínali vedení města nutnost u poskytnutí dotací tohoto typu a v této výši ošetřit v souladu s platnými právními předpisy, jasně stanovenými Evropskou komisí. Náš apel směřoval na pana náměstka Martina Štěpánka, aby svým postupem nepoškodil sportovní kluby. Je obecně známým faktem, že oba kluby spadají do kategorie vrcholového sportu, navíc jsou zřízeny jako akciové společnosti, statutární město Ostrava bohužel nevlastní ani jednu akcii těchto společností. Musí si proto vyžádat k poskytnutí dotace souhlas Evropské komise (tzv. notifikaci). Pravidla i příslušná procedura jsou známy a nejsou nijak komplikované (viz například http://www.compet.cz/verejna-podpora/).

 

Tento fakt radniční koalice ODS a ČSSD zásadně ignoroval a včas – tedy ještě před jednáním únorového zastupitelstva – nezajistila nezbytný souhlas Evropské komise. To je skutečný důvod, proč byla zastavena finanční podpora ostravského vrcholového sportu.

 

Klub zastupitelů politického hnutí Ostrava při SMO

Sdílejte článek