Zpět 12/02/2011

10.11.2010 – Kdo má ve skutečnosti zájem chránit životní prostředí a ovzduší v OstravěKdo má  ve skutečnosti zájem chránit životní prostředí a ovzduší v Ostravě  

Ostrava, 10. listopadu 2010 – Zastupitelé politického hnutí Ostravak na ustavujícím zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy konaném dne 9. listopadu 2010 navrhli, aby zastupitelstvo města přijalo dvě usnesení, jímž by občanům města jednoznačně deklarovalo, že v nadcházejícím volebním období bude pro zastupitelstvo města ochrana životního prostředí a zejména ochrana ovzduší hlavní prioritou.

 

Ochranu životního prostředí a ovzduší v Ostravě slibovaly před volbami všechny politické strany kandidující do zastupitelstva města. Přesto se na ustavující schůzi zastupitelstva k ochraně životního prostředí a ovzduší v Ostravě v nastávajícím volebním období kromě zastupitelů politického hnutí Ostravak nikdo jiný ze zastupitelů ostatních politických stran nepřipojil.

 

Zastupitelé hnutí Ostravak se na ustavujícím zasedání zastupitelstva města snažili obsadit pozici náměstka primátora pro životní prostředí skutečným odborníkem v oboru. Proto navrhli do této funkce doc. Ing. Petra Jančíka, PhD., který je dlouholetým a uznávaným odborníkem v této oblasti. Ani tento návrh však nebyl koaličními politickými stranami ČSSD a ODS akceptován a kandidát hnutí Ostravak nebyl zvolen.

 

Ostatní politické strany v zastupitelstvu města svým postojem ukázaly, že jim téma ochrany životního prostředí v Ostravě není nijak blízké. Je tedy otázkou, kdo kromě zastupitelů hnutí Ostravak má v zastupitelstvu města skutečně zájem chránit životní prostředí a ovzduší v Ostravě.

 

Nemůžeme přijmout vysvětlení primátora Petra Kajnara (ČSSD) a jeho prvního náměstka Dalibora Madeje (ODS) v tisku, že navrhované usnesení bylo našimi zastupiteli navrženo předčasně. Podle jejich sdělení jsme s ním přišli v době, kdy ještě nebylo zvoleno vedení města, navíc takovou klíčovou prioritu je třeba nejprve podle jejich slov projednat ve všech orgánech a pak o ní lze teprve hlasovat. Obě politické strany, ČSSD a ODS, daly občanům města jasně najevo, že je pro ně důležitější rozdělení funkcí v orgánech města než stav a ochrana životního prostředí a ovzduší v Ostravě.

 

Našim zastupitelům se rovněž nepodařilo prosadit snížení počtu členů rady města z dosavadních 11 na 9 členů, a zahájit tak úspornější hospodaření města. Naopak koalice ČSSD a ODS prosadila zvýšení počtu náměstků primátora z dosavadních pěti na šest. Obě nejsilnější politické strany tímto svým jednáním vzkázaly občanům Ostravy, že je jim přednější personální politika jejich stran než snižování nákladů města.

Sdílejte článek