Zpět 13/02/2011

09.02.2011 – Stanovisko k neveřejnému „Pracovnímu jednání členů zastupitelstva města“ svolaného primátorem na den 10.02.2011Stanovisko zastupitelů  klubu Ostravak při SMO k neveřejnému „Pracovnímu jednání členů zastupitelstva města“ svolaného primátorem Statutárního města Ostravy na den 10.02.2011 do budovy Domu kultury Akord v Ostravě - Zábřehu

 

Ostrava, 09. února 2011 – Klub zastupitelů Ostravak nesouhlasí s tím, aby tzv. „pracovní jednání členů zastupitelstva města“, které na den 10.2.2011 svolal primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar bylo neveřejné.

 

Dopisem ze dne 28.1.2011, adresovaným zastupitelům města, svolal primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar tzv. „pracovní jednání členů zastupitelstva města“, které se má konat dne 10.2.2011 od 15.00 hod. v 2. patře budovy Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu, kdy na programu tohoto jednání bude „Restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.“ Současně byli, v uvedeném dopise, zastupitelé města primátorem upozorněni, že program pracovního jednání může být doplněn o další body.

 

V návaznosti na tento dopis primátora učinil zastupitel Mgr. Petr Kausta písemný dotaz na primátora, na základě jakého právního předpisu je primátorem svoláváno tzv. „pracovní jednání členů zastupitelstva města“, dále z jakého důvodu není svoláno řádné zasedání zastupitelstva města dle zákona o obcích, dále zda je uvedené tzv. „pracovní jednání členů zastupitelstva města“ veřejné a z jakého důvodu nebyly zastupitelům dosud doručeny podklady a materiály k tomuto jednání.

 

V návaznosti na tento dopis zastupitele Mgr. Petra Kausty pak byl Odborem legislativním a právním Magistrátu Statutárního města Ostravy členům zastupitelstva města zaslán materiál, a to označený jako “Důvody oddělení aktivit těžké údržby, modernizací a výroby dopravních prostředků do 100 % dceřinné společnosti DPO a Podnikatelská strategie společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.” k bodu “Restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.” ze dne 31.1.2011, když současně v přípise Odboru legislativním a právním Magistrátu Statutárního města Ostravy ze dne 3.2.2011 byli zastupitelé upozorněni, že tento materiál je určen pouze pro účely pracovního jednání členů zastupitelstva města, je neveřejný a veškeré informace v něm uvedené, jsou předmětem obchodního tajemství EKOVA ELECTRIC, a.s. 

 

Dále v návaznosti na dopis zastupitele Mgr. Petra Kausty byl Odborem legislativním a právním Magistrátu Statutárního města Ostravy tomuto zastupiteli zaslán dopis ze dne 7.2.2011, ve kterém byl Mgr. Petr Kausta informován o tom, že postup primátora je v souladu se zákonem a že konání tzv. „pracovního jednání členů zastupitelstva města“ zákon nevylučuje s tím, že pracovní jednání svolané na den 10.2.2011 bude neveřejné.

 

S ohledem na stanovisko Odboru legislativním a právním Magistrátu Statutárního města Ostravy ze dne 7.2.2011, zaslal dne 9.2.2011 zastupitel Mgr. Petr Kausta primátorovi Ing. Petru Kajnarovi stanovisko k této problematice s vyjádřením nesouhlasu s postupem primátora a orgánů města.

 

Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak zásadně nesouhlasí s tím, že bylo primátorem města svoláno „pracovní jednání členů zastupitelstva města“ jako neveřejné, a to k projednání tak závažné záležitosti jako je nakládání s majetkem města v hodnotě minimálně 500 mil. Kč, a tedy, a aby tak závažná otázka byla projednávána mimo řádné zasedání zastupitelstva města, příp. bez účasti veřejnosti. Takovýto postup primátora a orgánů města považuje klub zastupitelů politického hnutí Ostravak za obcházení zákona, a to konkrétně zákona o obcích a za vyloučení občanů města Ostravy na správě věci města, a to konkrétně nakládání s majetkem města.

Sdílejte článek