Zpět 09/03/2011

08.03.2011 – Klub zastupitelů hnutí Ostravak vyzval primátora Petra Kajnara, aby na program 6.zasedání zastupitelstva města Ostravy zařadil k projednání bod: Zrušení mimořádné přepravy v prostředcích veřejné osobní přepravy zdarma v době smogové situaceZastupitelé klubu hnutí Ostravak již na 3. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy (dále jen SMO), které se konalo dne 15.12.2010 nesouhlasili se zavedením mimořádné přepravy v prostředcích veřejné osobní přepravy zdarma v době smogové situace.

Sledovaným cílem vedení města bylo omezit provoz osobních automobilů, neboť jejich emise se významně podílí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10. Vycházelo se při tom z následujících dvou základních předpokladů:

1)     Zavedením dopravy zdarma v tarifních zónách č. 1-4, tj. na území Statutárního města Ostravy, se zvýší kvalita ovzduší snížením oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 díky tomu, že občané standardně jezdící osobním automobilem v den vyhlášení smogové situace využijí jízdného zdarma a zvolí ke své přepravě veřejnou městskou osobní dopravu (tzn. sníží se počet osobních aut v dopravě v období smogové situace).

2)     Smogová situace nastane v Ostravě cca 10 krát za rok.

Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak je přesvědčen, že výše uvedené předpoklady je nutné přehodnotit, a to zejména z následujících důvodů:

1)     Špatná zkušenost občanů s úrovní služeb městské osobní dopravy nepřiláká a nepřesvědčí občany využívající standardně k dopravě osobní vůz, aby v den vyhlášení smogové situace využili zdarma služeb veřejné osobní dopravy.

2)     Jsou poškozováni občané mající dlouhodobou předplatní jízdenku (jsou poškozeni minimálně dvakrát: 1) není jím vráceno jízdné nebo prodloužená platnost jízdenky; 2) prioritně je zasahuje zdražené jízdné).  

3)     Ovzduší na Ostravsku se zhoršuje, tzv. smogová situace v Ostravě nastává více než 10 krát za rok.

4)     Špatná informovanost o smogové situaci. Občané, kteří jezdí standardně ráno do práce osobním automobilem jen s malou pravděpodobností a komplikovaně budou zjišťovat, zda se nechystá či už je vyhlášená smogová situace.

5)     Organizačně-technické problémy doprovázející akci „dopravu zdarma za smogové situace“, mají v konečném důsledku na občana opačný efekt, tzv. prohlubuje se negativní postoj občana k využívání městské hromadné dopravy. 

6)     Prioritně by se mělo přistupovat k řešení problematiky ovzduší v širších souvislostech a koncepčně.

Zastupitelé hnutí Ostravak při SMO od samého počátku upozorňují na fakt, že spuštění mimořádné přepravy zdarma v období smogové situace má dopad na finanční prostředky Statutárního města Ostravy. V návrhu rozpočtu na rok 2011 nebylo počítáno s finančním krytím této akce.  V současné době náklady na krytí této akce již překročily 20 miliónů korun. 
 

Ve vazbě na krytí nákladů pro mimořádnou přepravu v prostředcích veřejné osobní dopravy zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v tarifních zónách č.1-4, tj. na území města Ostravy, při vyhlášení signálu regulace (vznik smogové situace) bereme v patrnosti rovněž fakt, že se zatím nenaplnila úvaha pana primátora Petra Kajnara, aby se na vzniklých nákladech podílela i vláda, resp. Český stát. Pan primátor dosud občanům Ostravy a ani zastupitelům města nepředložil výzvu Statutárního města Ostravy adresovanou českému státu, aby dosud vynaloženou finanční částku na bezplatnou mimořádnou přepravu v prostředcích veřejné osobní dopravy v době smogové situace ze strany města, uhradil!

 

Do budoucna zastupitelé hnutí Ostravak doporučili radě města a primátorovi ke zvážení, aby před přijetím a spuštěním finančně náročných projektů už s předem diskutabilním dosažitelným cílem provedlo zodpovědně analýzu rizik s důrazem na reálné posouzení smysluplnosti a naplnění sledovaného cíle. Tímto zodpovědným přístupem lze snížit riziko, aby vynakládané prostředky z napjatého rozpočtu města (v tomto případě se vynaložilo již přes 20 miliónů korun) byly vynakládaný neúčelně, tj. bez pozitivního konečného efektu pro občany Statutárního města Ostravy.

 

Na základě výše uvedeného předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak Ing. Bohdan Trojak, jménem klubu hnutí Ostravak, vyzval dne 08.03.2011 primátora a radu města, aby do programu jednání 6. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy zařadili bod: ,,Zrušení mimořádné přepravy v prostředcích veřejné osobní dopravy zapojených do ODIS na území Statutárního města Ostravy při vyhlášení signálu regulace (vznik smogové situace).“

Sdílejte článek