Etický kodex

Etický kodex kandidáta politického hnutí OSTRAVAK

Výkon mandátu zastupitele, který by mi v případě mého zvolení byl dán občany města Ostravy, chápu jako veřejnou službu, za kterou nesu zodpovědnost. Proto se zavazuji dodržovat obecně platné právní normy České republiky a zásady tohoto etického kodexu.

Článek první


Na základě právního řádu České republiky a svého nejlepšího vědomí a svědomí budu pro naše město a spoluobčany pracovat nestranně, objektivně a s maximálně možným nasazením. Při svém rozhodování nebudu brát ohled na to, v jaké straně je předkladatel návrhu organizován, vždy podpořím takové návrhy, které budou smysluplné a pro Ostravu a její obyvatele užitečné a výhodné. Odmítám však politikaření i jakékoliv jiné způsoby, vedoucí k obohacení či jiné výhodě zastupitele nebo strany, jejíž je členem. Nebudu zištně upřednostňovat ani diskriminovat žádnou skupinu či jednotlivce. O své práci zastupitele budu informovat ostravskou veřejnost.

Článek druhý


Při výkonu své funkce se zdržím jednání, které by přineslo mně, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké neoprávněnou výhodu. Rovněž se zavazuji nepodpořit svým hlasováním přidělení veřejné zakázky jakékoli obchodní společnosti, ve které figuruji já nebo osoby mně blízké. Nepodpořím ani subjekty s neznámou vlastnickou strukturou a nebudu hlasovat ve výběrových řízeních, kde stanovená cena neodpovídá ceně obvyklé nebo kde kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jediného uchazeče, čímž omezují volnou obchodní soutěž.

Článek třetí

V souvislosti s výkonem funkcí nebudu přijímat žádné dary, protislužby ani odměny, kromě odměn vyplácených na základě zákona.

Článek čtvrtý


Prohlašuji, že se v případě pravomocného odsouzení za úmyslné spáchání trestného činu nebo prokázaného porušení tohoto Etického kodexu vzdám svého mandátu.

Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem