Priority městské oblasti Vítkovice

„Víme co, víme proč, víme jak.“

Výkup problémových nemovitostí

Chceme vykoupit problémové nemovitosti. Jedině vlastník nemovitosti má kontrolu nad nájemníky, má kontrolu nad dodržování pořádku a zároveň má povinnosti lidem pomoci v případě nouze. 

Budeme žádat Statutární město Ostrava o finance nad rámec rozpočtu obvodu.

Přemístění Renarkonu z městského obvodu Vítkovice

Přemístění Renarkonu z našeho obvodu jsme zahájili již v minulém volebním období a v tomto ho dokončíme. Na základě petice, kterou zorganizoval občan Richard Čermák a podepsalo ji necelých 900 občanů obvodu, jsme obdrželi již závazný příslib náměstka primátora města o umístění Renarkonu do jiné lokality, mimo náš obvod. Dále k tomuto kroku vedeme intenzivní jednání s městem na úrovní primátora, hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitele společnosti Renarkon.

Chceme tak nadále eliminovat sociálně patologické jevy a dopady na náš obvod a naše vítkovické občany.

Pořádek, čistota
a bezpečí

Veřejný prostor jsme měli v gesci předchozích osm let, kdy se začal renovovat hřbitov nebo například postavila nová hřiště v sadu Jožky Jabůrkové. I nadále bude Petr Menšík pokračovat v modernizaci technických služeb, navýšení počtu bezpečnostních kamer, zahájení diskuze s městem o navýšení strážníků v problémových lokalitách nebo zkvalitnění jejich vybavení.

Chceme zajistit našim občanům kvalitnější využití veřejného prostoru, ve kterém se musí cítit bezpečně a zároveň vytvořit podmínky pro nové obyvatele.

Rozšiřování volnočasových aktivit v obvodu

Chceme nadále zapojovat občany do veřejného dění v našem obvodě, které by mělo probíhat v úzké spolupráci s městským obvodem. Budeme nadále pokračovat v organizaci sportovních a společenských akcí jako například Drakiáda, nohejbal, Pálení čarodějnic, prázdninová akce Hrajeme si bez rozdílů. V dalších letech připravujeme spoustu nových akcí jako například jarmark či farmářské trhy.

Budeme nadále organizovat sportovní a společenské akce, čímž chceme nadále zapojovat občany do veřejného dění v našem obvodě.

Vítkovice jako
dobrá adresa

Jsme si vědomi, že Vítkovice mají za sebou bohatou historii. Naším cílem je dát našemu obvodu i perspektivní budoucnost. Už nyní připravujeme celou řadu projektů jako například projekt lázní, projekt lékařské fakulty, dokončení smuteční síně, modernizaci vítkovického hřbitova, rekonstrukce škol a školek.

Vítkovice si zaslouží, aby se pohled veřejnosti zlepšil. Chceme zkvalitnit život v našem obvodě, a to na základě výstavby nových projektů, které budou atraktivní pro studenty, ale i rodiny s dětmi. Poskytnout jim moderní město a připravit jim kvalitní místo pro vzdělání, odpočinek a budoucnost.

Už nyní máme připravený projekt rekonstrukce budovy na Prokopa Velikého, kde vznikne nová školka. Budeme nadále podporovat zajištění bezpečných vstupů do školských zařízení pomocí identifikačních čipů. U základní školy Šalounova vznikne nové hřiště, tělocvična a prostor pro polytechnické vzdělávání. V neposlední řadě nezapomínáme ani na náš hřbitov, který musí být důstojným místem posledního odpočinku našich blízkých.

Vítkovice musí být výstavním místem centru Ostravy.

Zapíšeme radnici jako kulturní památku

Vítkovice mají bohatou minulost, kterou musíme chránit i pro naše potomky. Už nyní je na seznamu národních památek zapsaná Dolní oblast Vítkovice.

Letos by se na tento seznam měla znovu vrátit naše krásná radnice.

Sdílejte článek