Kultura

„Kultura, to není
jen kulturák!“

Hnutí Ostravak plně souzní a bude naplňovat
přívlastek Ostravy jako města kultury a sportu.

Tuto skutečnost nechápeme jako prázdný slogan, ale jako závazek podpory v několika rovinách.

MĚSTO KULTURY A SPORTU

Budeme usilovat o maximální podporu spolufinancování z ministerstva a kraje u těch organizací, které svým dosahem přesahují hranice města.

  • Samozřejmostí je zachování základní struktury divadelních příspěvkových organizací a to čtyř souborového Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla Loutek
  • Naši podporu bude mít Janáčkova filharmonie udržení a rozvíjení vysoké úrovně kvality symfonického tělesa
  • Aktivně budeme podporovat umělecké soubory v možnostech reprezentace města na mezinárodních festivalech
  • V grantovém systému nadále budeme prosazovat možnost víceletých dotací

Nadále budeme podporovat Grantový systém, který podporuje realizaci kreativních projektů nezávislého kulturního sektoru.

OPTIMALIZACE FINANCÍ

Budeme efektivně hledat optimalizaci financí bez negativního dopadu na uměleckou činnost

  • Zasadíme se o vytvoření jednotného prodejního portálu elektronických vstupenek městských příspěvkových organizací.

Obchodní společnosti městské kulturáky nemohou být dotovanou konkurencí tam, kde se rozvíjí příležitost podnikání v kultuře.

INVESTICE V KULTUŘE

Budeme podporovat rozvoj kultury a sportu
v našem městě.

  • Budeme podporovat dostavbu Koncertního sálu pro Janáčkovu filharmonii s využitím externích zdrojů. V žádném případě nepodpoříme realizaci, pokud bude jediná cesta opětovného zadlužení města
  • Podpoříme rekonstrukci pavilonu G na Černé louce pro možnost získat pro Ostravu tolik potřebný sál s variabilním prostorem pro moderní scénické umění a širokým využitím pro mezinárodní festivaly.
Sdílejte článek

Další hlavní témata

Čisto ve městě i na městě!

Čisto ve městě i na městě!

Sbíráme prach ve městě a hlídáme hýření na městě!

Více o tématu
Covid nás změnil snad lepšímu!

Covid nás změnil snad lepšímu!

Jsme neskutečně vděční všem, kteří se obětovali pro pomoc druhým.

Více o tématu
Nakopli jsme město kupředu!

Nakopli jsme město kupředu!

Vyřešili jsme mraky projektů,
od jatek po nasvětlení Sýkoráku.

Více o tématu
I amatéři potřebují sportoviště.

I amatéři potřebují sportoviště.

Chceme trávit volný čas aktivně, a proto podporujeme sportovní areály.

Více o tématu