Ekologie

„Čisto ve městě
i na městě!“

Sbíráme prach ve městě
a hlídáme hýření na městě!

Ostrava je díky své historii – těžbě uhlí – jedno z nejvíce znečištěných měst v České republice. Lidé zde trpí daleko více respiračními onemocněními, alergiemi apod. než v jiných městech. Chceme mít zdravé děti, bydlet v čistém a hezkém prostředí. Jelikož si uvědomujeme, že kvalitu životního prostředí z pozice komunální politiky lze ovlivnit minimálně, začali jsme realizovat alespoň drobnosti, které nějaké zlepšení jistě přinesou.

VÝSADBA KYTEK PODÉL KOMUNIKACÍ

V roce 2014 jsme v Moravské Ostravě a Přívozu vysadili první extenzivní záhon.

Dodnes vzpomínáme na protiargumenty, že to nemá smysl. Onen travnatý pás na ulici Mlýnské tehdy sloužil jako zkratka pro pěší, takže záhon podle mnohých lidé pošlapou. Ale s takovými názory bychom ve městě neudělali nic. Záhon zdobí ulici Mlýnskou dodnes a vzniklo spoustu dalších extenzivních záhonů po celém městě.

Květinové záhony nemají pouze okrašlovací charakter, ale také lapají drobný prach ze silnic.

PRACH V ULICÍCH

Nejen v Ostravě, ale ve všech městech s hustým dopravním provozem,
je velkým problémem prach v ulicích.

Prvním naším krokem v boji s tímto nešvarem bylo pravidelné čištění chodníků od prachu. Následovalo čištění cest. Zde jsme však narazili na menší problémy, jelikož město vlastní a stará se pouze o drobné komunikace, a aby se dostavil nějaký efekt, bylo třeba čistit všechny cesty. Každý problém má své řešení, a tak jsme navázali spolupráci i s městskými společnostmi Ostravské komunikace a Dopravní podnik města Ostravy, aby docházelo při sběru prachu k součinnosti. A povedlo se!

Díky součinné spolupráci se nám povedlo vyčistit celé město od prachu.

PÉČE O STROMY

Stromy ve městě mají
řadu funkcí a jsou velmi užitečné, proto bychom o ně měli s maximální mírou pečovat a chránit.

Obě tyto činnosti nám nejsou cizí. Jednak jsme zavedli pravidelnou péči o stromy – ořezy, kontrolu zdravotního stavu stromů a zaměřili se na boj s klíněnkou, drobným motýlem, jehož housenky ničí jírovce (kaštany), kterých je po městě nemálo. V roce 2013 jsme použili postřik a od roku 2016 se provádí injektáž, která je účinnější. I tento projekt se zrodil v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz a nyní se injektáž provádí po celém městě.

Chráníme a pečujeme
o všechny stromy ve městě.

PRAVIDELNÝ ÚKLID PŘÍRODY

Ne vždy se vlastník
chová ke svému majetku zodpovědně a proto je
v Ostravě spousta míst, které vypadají jako jedno velké smetiště či skládka.

Chceme nejen našim dětem ukázat, jak by se měli chovat k přírodě
a proto se každoročně zapojujeme nejen do celorepublikové akce Ukliďme Česko, ale pořádáme vlastní úklidové happenigy po celý rok. Příroda nám není lhostejná a chceme mít tady hezky čisto.

Chovejme se zodpovědně vůči přírodě ve městě a jeho okolí, aby se nám lépe žilo.

Sdílejte článek

Další hlavní témata

Covid nás změnil snad k lepšímu!!

Covid nás změnil snad k lepšímu!!

Jsme neskutečně vděční všem, kteří se obětovali pro pomoc druhým.

Více o tématu
Nakopli jsme město kupředu!

Nakopli jsme město kupředu!

Vyřešili jsme mraky projektů,
od jatek po nasvětlení Sýkoráku.

Více o tématu
I amatéři potřebují sportoviště.

I amatéři potřebují sportoviště.

Chceme trávit volný čas aktivně, a proto podporujeme sportovní areály.

Více o tématu
S MHD jsme to pořádně rozjeli!

S MHD jsme to pořádně rozjeli!

Z našeho MHD jsme udělali veřejnou dopravu evropské úrovně.

Více o tématu