Ne rozšíření spalovně!

07.01.2020 DOMŮ

Rozhodnutí MŽP je nepochopitelné a trestuhodné. Ostře s ním nesouhlasíme. Stát vytváří zákonné podmínky pro dodržení základních práv občana mimo jiné také práva na zdraví. Proto stanovil imisní limity, které nemají být z důvodu ochrany zdraví překračovány. Tyto limity jsou na Ostravsku a v MSK kraji soustavně překračovány. Souhlasné stanovisko v procesu EIA k povolení dalšího zdroje tohoto znečištění - spalovny nebezpečných odpadů - proto podle nás není v souladu se zákonem.

Co s tím? Proti tomuto stanovisku se bohužel nelze odvolat, lze ho jen napadnou v navazujících řízeních, které proběhnou v rámci dalšího povolovacího procesu. Není to beznadějné. Bude úkolem vládnoucích koalic MSK a města Ostravy aby zvrátily důsledky nepochopitelného stanoviska MŽP - tedy úřadu, který je už mnoho let v gesci strany, která těmto koalicím v kraji i Ostravě dominuje. Hnutí Ostravak je ochotno v tomto spolupracovat s kýmkoli komu na ostravském životním prostředí opravdu záleží a nedeklaruje to jen ve svém volebním programu.

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem