Napsali jsme do měsíčníku Ostravská radnice

04.05.2021 DOMŮ

Nové Lauby – pitomá kaňka na unikátním projektu

Rozhodnutí zastupitelů nechat si byty v tzv. Nových Laubech postavit soukromou firmou jsem přijal se smíšenými pocity (jednání jsem se z důvodu karantény a izolace nemohl zúčastnit). Na jedné straně jsem rád, že projekt nezapadl jako např. Muzeum dopravy v Přívoze, na druhé mi vadí, že se stal předmětem podivného obchodu za stovky milionů korun.

 

Přípravu projektu jsem si poctivě odpracoval a v lednu jsem byl dokonce primátorem označen za jeho duchovního otce. Jeho nepovedená realizace mě tak mrzí a mám potřebu se k ní zde vyjádřit. Patřím mezi ty, které proluka a ohyzdné, byť funkční, parkoviště v historickém centru města a v bezprostředním sousedství staré radnice dlouhodobě iritovala. Velmi zajímavou a lukrativní plochu jsem však současně považoval za jedinečnou příležitost, jak po létech planých slibů konkrétním skutkem naplnit snahu o oživení centra města.

Nápad vystavět zde obytné domy s dostupnými nájemními byty byl přijat všemi našimi tehdejšími partnery ve vedení města. S vědomím toho, že nemáme času nazbyt (vedení města jsme se ujali až rok po volbách), jsme se pustili do práce. Zhodnotili jsme své letité profesní zkušenosti, dohodli se s renomovanými architekty a připravili kvalitní projekt hodný tak významného místa.

Současně jsme využili zájmu „souseda“ z druhé strany Dlouhé ulice, který připravil zajímavý projekt výstavby kliniky, hotelu a bydlení a zajistili ucelenou realizaci archeologického průzkumu. Dohoda s ním dále vytvořila předpoklad omezení doby trvání stavebního ruchu. Když bylo vydáno to nejdůležitější povolení, tedy tzv. Územní rozhodnutí, mysleli jsme si, že stavbě už nestojí nic v cestě, a to i přesto, že jsme po volbách v roce 2018 vedení města opustili.

Realizace projektu však začala nabírat zpoždění. To bylo způsobeno jednak faktickým rozvratem investičního odboru, ale také náhlou a pro mě nepochopitelnou změnou názoru staronového vedení města. Ačkoliv bylo o projektu velmi podrobně průběžně informováno, najednou se začaly ozývat hlasy o tom, že projekt je drahý a pro město nepotřebný. Cena projektu je vysoká zejména vlivem dvou skutečností. Tou první je fakt, že ve snaze bez náhrady nezrušit parkoviště v centru města, bylo do podzemí přidáno jedno parkovací patro, které mělo sloužit veřejnosti.

Další nárůst ceny způsobila neprofesionalita. Město nemá aparát na posouzení tak složitého projektu, je tak běžné, že si najme odborníky, kteří jeho revizí výrazně zredukují celkové náklady. To se však z nepochopitelných důvodů nestalo a cena stavby se začala zbytečně navyšovat. V roce 2019 se město dokonce pokusilo projekt prodat. Ten je však od počátku koncipován jako specifický projekt nájemního bydlení, není tak divu, že se nenašel žádný zájemce. Troufnu si říct, že stavbu zachránil probíhající archeologický průzkum. Díra v zemi by byla smutnou připomínkou zmařené snahy.

Přes mnohá mediální vyjádření však město stále nechtělo projekt realizovat (v rozpočtu na něj totiž nikdy nebyly vyčleněny peníze) a přišlo s nápadem zapojení soukromého kapitálu. Ač jsme byli na podzim ujišťováni o velkém zájmu investorů, nakonec (a jako obvykle) dorazila jen jediná nabídka. V době, kdy se běžně staví jeden metr čtvereční bytu za cenu okolo 35000 Kč a v situaci, kdy si město umí půjčit peníze za úrok okolo 1 % ročně, se město rozhodne nechat si byty postavit a následně za tři roky odkoupit do svého vlastnictví za cenu 92000 Kč za metr čtvereční. To, že je povinno byty koupit a zaplatit za ně i v případě, kdy budou vykazovat vady bránící jejich užívání, je smutným dokreslením pochybnosti celé transakce.

Bude-li projekt vystavěn a naplní-li se lidmi, budu rád. Splatíme tím část svého dluhu historickému jádru města a učiníme další krok k jeho oživení. Stejně tak si rád dám pivo v hospůdce v Dlouhé ulici, v místě bývalých Laubů, o níž mi vyprávěli rodiče. Jeho hořkou příchuť však budu vnímat více než obvykle.

Lukáš Semerák, zastupitel města Ostrava

autor článku:Lukáš Semerák

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem