Miliony na pomoc ostravským podnikatelům

26.06.2020 DOMŮ

Město Ostrava, jako jedno z prvních v ČR, zavedlo pro své podnikatele sérii opatření s cílem eliminovat dopady krizových usnesení vlády kvůli výskytu nemoci covid-19. Od března tohoto roku mohli ostravští podnikatelé žádat o rychlou finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun a o finanční dar až do 100 tisíc korun.

 

Zastupitelstvo města Ostravy na středečním zasedání projednávalo poslední stovky žádostí o finanční podporu do 100 tisíc korun. Celkem 2 557 ostravských podnikatelů v rámci přímé pomoci získalo od města finanční dary ve výši 78 951 922 korun. Zastupitelé také schválili úpravu dvou obecně závazných vyhlášek, které garantují odpuštění místního poplatku z pobytu a odpuštění poplatku za předzahrádky, a to až do konce tohoto roku. Město tak dále podporuje dvě z nejvíce postižených odvětví – cestovní ruch a pohostinství.

Okamžitá finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun na pokrytí alespoň části akutních nákladů byla určena pro menší živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávali do stavu hmotné nouze. Možnost podat si žádost o finanční pomoc do 20 tisíc korun tak měli podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun. Výše maximální podpory byla dána kompetencí rady města, která tak mohla žádosti posuzovat v týdenních intervalech. Poslední žádosti byly přijaty 30. dubna. Podpora v rámci programu 20 byla poskytnuta 2020 podnikatelským subjektům v celkové výši 31 244 360 korun. Průměrně tak každý podnikatel získal 15 470 korun.

Na tento program ihned navázala výzva k podání žádostí o další finanční dar, a to až do výše 100 tisíc korun. Oprávněnými žadateli byli ti, kteří mají provozovnu nebo sídlo a převažující část své podnikatelské činnosti na území města Ostravy, jejich roční příjmy nepřekračují 18 milionů korun a jejich obchodní činnost byla v důsledku krizových opatření vlády zakázána. Žádosti podnikatelé mohli podávat prostřednictvím jednoduché on-line aplikace v termínu od 1. do 13. května. V rámci tohoto programu bylo podáno celkem 2015 žádostí o podporu. Zastupitelstvo města na svém zasedání 20. 5. rozhodlo o poskytnutí peněžité pomoci pro 1 299 subjektů a neposkytnutí peněžité pomoci 325 subjektům. U 390 žádostí nebylo zřejmé, zda vůbec provozovny existují, případně o jaké provozovny se jedná. U těchto žádostí proběhlo prověřování nebo byli žadatelé vyzvání k doplnění, vysvětlení. Z tohoto důvodu nebylo možné žádosti vyhodnotit a předložit na květnovém zasedání zastupitelstva. Rovněž bylo, s ohledem na odvolání a doplnění informací několika subjektů, navíc předloženo několik žádostí k revokaci.

Zastupitelstvo města tak ve středu 24. června projednalo celkem 456 žádostí o podporu v celkové výši požadavků 18 801 030 korun. Schváleno bylo 185 žádostí o peněžitou pomoc v celkové výši 5 892 114 korun. Neschváleno bylo 271 žádostí o peněžitou pomoc v celkové výši 11 131 030 korun z důvodu zjevně neexistující provozovny, majetkového propojení, popřípadě možného provozování činnosti bez omezení Usneseními vlády ČR. Podpora v rámci programu 100 byla poskytnuta 1460 subjektům v celkové výši 47 707 562 korun.

Podnikatelů, kteří úspěšně žádali jen o dar do 100 tisíc korun, bylo 537. Průměrně tak každý podnikatel získal 47 430 korun. O dar do výše 100 tisíc však žádali i ti podnikatelé, kteří uspěli v žádosti o dar do 20 tisíc korun, bylo jich celkem 923 a dosáhli průměrné podpory 40 000 korun.Celková přímá finanční podpora místním podnikatelům tak činí 78 951 922 korun.

Vedle finančních darů je součástí globálního balíku podpory podnikatelského sektoru také navíc podpora dvou nejvíce postižených odvětví ve městě, kterými jsou cestovní ruch a pohostinství, formou odpuštění některých poplatků. Středečním schválením úpravy obecně závazných vyhlášek tak do konce tohoto roku poplatníkům se promíjí poplatek z pobytu a osvobozuje podnikatele od placení poplatků za zábor veřejného prostranství, tedy umístění předzahrádky sloužící k podávání občerstvení mimo provozovnu, aby se tak podnikatelům usnadnil rozjezd jejich provozoven.

Programy podpory v číslech:

  • Podpora v rámci programu 20 byla poskytnuta 2020 podnikatelským subjektům v celkové výši 31 244 360 Kč. Průměrně tak každý podnikatel získal 15 470 Kč.
  • Podpora v rámci programu 100 byla poskytnuta 1460 subjektům v celkové výši 47 707 562 Kč.
  • Podnikatelů, kteří úspěšně žádali jen o dar do 100 tis. Kč, bylo 537. Průměrně tak každý podnikatel získal 47 430 Kč. O dar do výše 100 tis. Kč však žádali i ti podnikatelé, kteří uspěli v žádosti o dar do 20 tis. Kč. Bylo jich celkem 923 a dosáhli průměrné podpory 40 000 Kč.
  • Celková přímá finanční podpora místním podnikatelům tak činí 78 951 922 Kč.

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem