Městská nemocnice dostane nové špičkové přístroje

08.10.2019 DOMŮ

Nové, pokročilé moderní přístroje za desítky milionů korun bude mít do tří let Městská nemocnice Ostrava. První z nich začne používat už letos. Modernizace se týká vybavení operačních sálů a podstatná obměna čeká také diagnosticko-léčebné přístroje.

 

Prostřednictvím několika veřejných zakázek bude pořízeno 54 zařízení v celkové hodnotě až 87 milionů korun.

„Nové přístroje dostane jedenáct oddělení nemocnice, jejich ceny se budou pohybovat od tří set tisíc do pěti milionů korun. Obnova vybavení se dotkne stávajících operačních sálů a metabolické JIP, oddělení vnitřního lékařství, dětského lékařství, geriatrie a ortopedie. Vyměníme například stávající inkubátor a ultrazvuk pro dětské oddělení, které jsou pro léčbu malých pacientů nepostradatelné. Oddělení gynekologie a porodnictví dostane nový operační stůl a pro ARO pořídíme monitory životních funkcí," uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

K nejdražším přístrojům, které budou obměněny, patří velmi používané C-rameno pro ortopedii, laparoskopická věž pro chirurgii a ultrazvukový přístroj pro gynekologii se 3D/4D zobrazením. Kardiologický a malý přenosný ultrazvuk dostane dětské oddělení. Další ultrazvukové přístroje budou dodány na geriatrii, internu, kardiologii a neurochirurgii, vždy podle specifických potřeb jednotlivých oddělení.

Vysoutěžen bude také transkraniální doppler pro neurochirurgii, který umožní neinvazivní měření průtoku intrakraniálními tepnami. Pořízeny budou ale i drobnější přesto velmi užiteční pomocníci – motodlahy, počítačová navigace nebo audiovizuální systém pro oddělení ortopedie. Tyto přístroje jsou schopny významně zkvalitnit operační a návaznou pooperační péči. Obměněny budou především přístroje, které jsou nezbytné pro návaznou péči – jedná se o monitory životních funkcí, anesteziologické přístroje nebo hemodialyzační přístroje.

Projekt je rozdělen do 6 samostatných částí (veřejných zakázek) podle druhu přístrojů. U první vyhlášené zakázky již skončila lhůta pro podání nabídek a komise provádí jejich hodnocení. Další zakázky budou následovat tak, aby poslední z nich byla ukončena na přelomu let 2020/2021 a celý projekt skončil v březnu 2021.

Nemocnice může získat až 85 % finančních prostředků z celkového objemu zakázek z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu. Zbývajících 10 % bude uhrazeno z prostředků nemocnice nebo Fondu pro rozvoj nemocnice zřízeného městem Ostrava, ve kterém je aktuálně 594 milionů korun.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem