Město podpoří nápady veřejnosti na zkrášlení veřejného prostoru

14.05.2019 DOMŮ

S pomocí dotačního programu fajnOVY prostor mohou občané změnit podle svých představ parky, ulice a náměstí.

 

Třetí výzva dotačního programu s názvem „fajnOVY prostor“ odstartovala v pondělí 13. května, projektové záměry je možné podávat do 15. srpna. Výzva poskytuje možnost obyvatelům dotvořit si veřejná prostranství - ulice, náměstí, parky a další místa podle vlastních nápadů na jejich zkrášlení, zvýšení jejich užitné hodnoty či nabytí nové funkce. Rozdělovat se bude již potřetí 5 milionů korun. Přihlášky je možné podávat na http://fajnova.cz/dotacni-program/.

Pro získání dotace je nutná shoda větší skupiny obyvatel, kteří prostor s navrženými úpravami využívají nebo využívat chtějí. Všechny došlé žádosti musí samozřejmě také splňovat formální náležitosti. Ostravští zastupitelé rozhodnou o přidělení dotací v měsíci lednu příštího roku.

Hodnotící komisi utvoří skupina odborníků, kteří se zaměří na estetickou hodnotu navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity. Tedy občanů, osob či aktérů, kteří za projektovým záměrem stojí. Pro město je rovněž velmi cenná aktivita občanů, kteří projekt sami realizují a svou manuální zručností i znalostmi přispějí k regeneraci, estetizaci a využitelnosti veřejného prostoru.

Pro letošní ročník platí několik nových pravidel. Podpořeny budou pouze investiční záměry, při nichž žadatelé potřebují dvojnásobný počet podporovatelů, a hodnocení proběhne ve třech kolech. V prvním kole stačí jen zaslat projekt a rozpočet elektronickou poštou, ve druhém se uskuteční prezentace před odbornou komisí a diskuze. Finální žádost se všemi náležitostmi budou žadatelé odevzdávat až ve třetím kole. Tříkolový systém je tady především proto, aby komise pomohla žadatelům s dopracováním projektu. Dříve nemohly být některé dobré nápady podpořeny třeba kvůli nevhodnosti místa nebo způsobu realizace, k tomu by už po konzultacích nemuselo docházet.Zkrátila se také doba realizace, z dřívějších dvou let na necelý rok, kdy v příštím roce musejí být projekty hotové do konce listopadu..

Během roku 2019 proběhne realizace 10 projektů podpořených z předchozí výzvy vyhlášené v květnu 2018. Patří mezi ně například estetizace pasáže u Denisovy ulice, zhotovení a umístění nového kříže do veřejného prostoru a revitalizace přilehlého území v Mariánských Horách, projekt dobrovolných hasičů z Krásného pole s názvem „Společným pohybem spojujeme generace“, druhá etapa opravy hrobu Augustina Handzela a vybudování naučné trasy na Slezskoostravském hřbitově, náměstí Hlubina nebo zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti.

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem