Letos přichází město Ostrava se změnou územního plánu. Víte, že i veřejnost se může zapojit do jejího projednávání?

12.10.2020 DOMŮ

Magistrát města Ostravy vyhlašuje veřejné projednání návrhu Změny č. 2b Územního plánu Ostravy. Toto setkání s veřejností proběhne 12. 11. 2020 v 16 hodin v zasedacím sále zastupitelstva města v budově Nové radnice.  V souvislosti s navrženou aktualizací územního plánu bychom vás rádi provedli celým procesem schvalování změny. 

Kde je návrh změny k nahlédnutí?
▪️On-line na webových stránkách http://bit.ly/zmena_up


▪️Fyzicky na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Jak je možné doručit písemné připomínky a námitky?
▪️Poštou nebo osobně na Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.
▪️Datovou schránkou na ID: 5zubv7w.

Do kdy je možno nahlížet a posílat připomínky a námitky?
▪️Nejpozději do 19. 11. 2020 (včetně).

Více informací naleznete na úředních deskách magistrátu a městských obvodů. 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem