Devět významných staveb ve městě opraví jejich majitelé s podporou města

15.10.2020 DOMŮ

Devět významných budov v Ostravě opraví nejpozději do konce září příštího roku jejich majitelé s významnou podporou města. Ve středu 14. října o tom rozhodli ostravští zastupitelé.

 

K původně alokovaným pěti milionům korun, určeným na obnovu městských staveb a industriálního dědictví, přidá město dalších 293 900 korun, aby nebylo nutné dotace krátit. V Ostravě bude díky tomu pokračovat obnova ojedinělých staveb, případně objektů, které mají zásadní význam pro charakter města a jsou ve špatném technickém stavu.

Dotací ve výši padesáti procent nákladů město podpoří soukromé majitele vesměs bytových domů v Moravské Ostravě, ve Vítkovicích a v Porubě, kteří se chystají na opravy fasád, revitalizace objektů, výměny oken nebo nepůvodních prvků. Oceňuje, že se vlastníci nemovitostí v památkových zónách i památkově chráněných objektů, které není jednoduché a levné udržovat, rozhodli investovat do obnovy svých nemovitostí.

Město obdrželo od majitelů staveb určených k bydlení a občanské vybavenosti nebo sportovnímu a kulturnímu využití, či objektů industriálního dědictví, celkem osmnáct žádostí s požadavkem na více než 8 milionů korun. Výše příspěvku na jeden projekt z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb mohla dosáhnout až 1,5 milionu korun, dotace může pokrýt maximálně 50 procent nákladů na opravu, zbytek hradí majitel objektu z vlastních zdrojů. Projekty posuzoval odbor územního plánování a stavebního řádu a poté je hodnotila komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. Tři projekty byly vyřazeny pro nesplnění podmínek programu. Šest projektů nezískalo potřebný počet bodů. Mezi devět úspěšných projektů město rozdělí celkem 5 293 900 korun.

V Moravské Ostravě se budou revitalizovat dva objekty. Repasovat okna a opravovat dekorativní secesní štuková fasáda se bude na domě v ulici Střelniční 2 v nákladech více než 2 miliony korun. Budova postavená v letech 1911 až 1912 je kulturní památkou a je součástí městské památkové zóny. Jde o příklad kvalitní architektury, která patří do pohledově exponovaného úseku zástavby jižní strany Masarykova náměstí.

Druhý dům, jehož majitel uspěl se svou žádostí o podporu, se nachází v ulici Hollarova 2. Je také součástí městské památkové zóny a v současnosti u něj probíhá řízení o prohlášení za kulturní památku. Je dominantním prvkem v křížení ulic Nádražní a Hollarova. Byl postaven v letech 1894 až 1895 a v minulosti prošel několika změnami. Vyšší patra mají historizující zdobnou fasádu, ale přízemní portál byl kolem roku 1974 upraven v duchu funkcionalistické architektury. Za více jak 3 miliony korun se u něj bude opravovat památkově hodnotná štuková fasáda, měnit se budou okna.

Dva bytové domy postavené v padesátých letech minulého století ve stylu socialistického realismu, tzv. sorely, se budou revitalizovat v Porubě. Oprava fasády z břízolitových omítek ve více barevných odstínech s použitím sgrafit přijde na Porubské 552 na bezmála 7 milionů korun, v případě domu na Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 18 to bude 1,2 milionu korun.

V Lidické ulici se dočká opravy pět domů jednoho z nejzajímavějších a nejcharakterističtějších urbanistických celků Vítkovic, štítové kolonie. V unikátně dochovaném souboru dělnických řadových domů postavených v 90. letech 19. století, který je součástí městské památkové zóny, se budou měnit okna a dveře, opravovat a čistit fasády a dělat další údržba.

Program obnovy kulturních památek a významných městských staveb se primárně zaměřuje na stavby v důležitých lokalitách obvodů, a také na památky a stavby, jejichž opravy a údržba jsou mimořádně náročné a vlastník na ně nemá dostatek finančních prostředků. Motivuje majitele k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče a s cílem zajistit městu kvalitní architekturu. Současné nastavení programu umožňuje cílit konkrétní výzvy na ta místa a stavby, jejichž aktuální neutěšený stav město nejvíce trápí. Do roku 2017 město rozdělovalo na obnovu památek každoročně zhruba 3 miliony korun. Na 5 milionů se částka zvýšila poprvé v roce 2018. Loni město z programu podpořilo opravy devíti převážně církevních staveb.

Podpora oprav a údržby soukromých objektů, které patří ke kulturním památkám, či se jedná o významné městské stavby, je nedílnou součástí dlouhodobé a cílené snahy města o estetizaci veřejného prostoru. K jeho zkvalitňování přispívá také například program na obnovu bytových domů ve správě městských obvodů, projekty výstavby nových nájemních domů místo nevzhledných proluk, omezení reklamního smogu v ulicích města a například dotační program na estetizaci veřejného prostoru fajnOVY prostor.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem