Architektonická soutěž určí vzhled parkovacího domu

07.06.2019 DOMŮ

Město Ostrava vyhlašuje další architektonickou soutěž na novostavbu parkovacího domu u krajského úřadu. Záměr na vyhlášení otevřené jednofázové soutěže schválili v úterý 4. června ostravští radní. Parkovací dům bude stát na exponované proluce v sousedství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v blízkosti Domu kultury města Ostravy. Jeho kapacita má být nejméně 600 parkovacích míst.

 

Doporučené náklady na realizaci stavby podle soutěžního návrhu včetně navržených úprav okolí jsou 359 milionů korun. Lhůta pro podání návrhů končí 13. září.

Za poslední tři léta se již jedná o šestou architektonickou soutěž, kterou Ostrava vyhlašuje. Nyní se ale týká parkovacího domu. Příklady ze světa i jiných českých měst ukazují, že i parkovací dům může velmi vkusně dotvořit kus města, aby tak v této exponované lokalitě  byla zabalena  potřeba parkování do kvalitní architektury a uvolnil se  tak veřejný prostor, který by měl mít i jiné funkce, než jen ty dopravní.

V lokalitě, která je určena k výstavbě nového parkovacího domu, je dlouhodobý nedostatek míst pro stání. Týká se rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí -  Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu. V současné době je v tomto prostoru povrchové odstavné parkoviště s dopravním připojením z ulice Na Jízdárně s přibližnou kapacitou 70 stání. Nový parkovací dům by mohl mít až desetinásobnou kapacitu a nabídne tak řešení současného problematického parkování.

Ulice 28. října je hlavní ostravskou tepnou, dnes spíše dopravní a de facto tvořící bariéru. Město plánuje její revitalizaci na ulici městského charakteru, zlepší podmínky pro pěší, cyklisty, zázemí pro cestující MHD, zkvalitní okolní veřejný prostor. Celou městskou třídu budou do několika let lemovat nové stavby - koncertní sál s rekonstruovaným domem kultury, Černá kostka a parkovací dům.    

Soutěžní podklady musí obsahovat způsob dopravního napojení parkovacího domu z ulice Na Jízdárně, návrh provozního režimu parkoviště a komerčních prostor v parteru stavby směrem k ulici 28. října, a minimálně 10 míst určených pro nabíjení elektromobilů.

Nejlepší návrh vybere porota nejpozději na přelomu září a října, a protože se jedná o soutěž o návrh, s vítězem bude město chtít uzavřít smlouvu na realizaci celé projektové dokumentace za maximálně 30 milionů korun.

Porota zasedne v tomto složení:

Řádní členové závislí:

Tomáš Macura - primátor města Ostravy, David Witosz – 1. místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Jaroslav Kania - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Řádní členové nezávislí:

architekti Tadeáš Goryczka, Pavla Melková, Aleš Student a David Chmelař.

Náhradníci závislí:

náměstci primátora Zuzana Bajgarová a Martin Štěpánek.

Náhradníci nezávislí:

architekti Martin Chválek a Barbara Potysz.

Předpokládané finanční náklady na realizaci této soutěže o návrh, tj. celková částka na ceny a odměny v soutěži, činí 2 miliony korun. 

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem