Starosta se při jednání zaměřil na možnosti financování výkupů nemovitostí od soukromých majitelů a získaní finančních prostředků na rekonstrukci bytového fondu z dotační výzvy „Výstavba“ z Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem jejich diskuse byla podmínka procentuální výše finanční spoluúčasti žadatelů na realizaci projektů. Vysvětlil, např. že nabídka bytů městského obvodu Vítkovice neodpovídá poptávce občanů. Pan starosta má za to, že mechanismus přerozdělování finančních prostředků v České republice do rozpočtu malých obcí je nespravedlivý. Navrhl panu poslanci jako řešení, aby určujícím faktorem byl rozsah a dopad sociálního vyloučení nad počtem obyvatel žijících ve Vítkovicích.