I přes letní počasí a čas dovolených jsou přípravy hnutí Ostravak na podzimní volby v plném proudu. Jeho kandidáti budou obhajovat své pozice v zastupitelstvu města Ostravy a dalších deseti městských obvodech. Pevně věří, že si svá stávající místa ve vedení jednotlivých radnic udrží a tam, kde jsou v opozici získají dostatečný počet hlasů od voličů, aby se mohli podílet na prosazování svých záměrů. 

Počtvrté se bude o post starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ucházet Petra Bernfeldová. Třikrát komunální volby vyhrála. Jestli se jí to podaří i letos a znovu povede radnici centrálního obvodu, ukáže výsledek podzimních voleb.

„Hnutí Ostravak je v komunální politice plných dvanáct let, z toho osm roků jsme byli ve vedení radnice Moravská Ostrava a Přívoz. Mnohý z Ostravanů si určitě sem tam vzpomene, jak vypadalo centrum dříve – chodníky na pěší zóně plné děr, šedivé sídliště Fifejdy, volné nebytové prostory v centru, radnice nepřístupná a uzavřená lidem,“ říká kandidátka na starostku Petra Bernfeldová s tím, že úplně prvním krokem, který udělala, bylo doslovné otevření radnice každému, kdo si potřeboval cokoli vyřídit a vyřešit, s čímkoli pomoci. To vše pod starým osvědčeným heslem: Náš občan, náš pán! A pak se ledy hnuly a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se začal měnit před očima a začal žít naplno…

Krátké shrnutí úspěšných aktivit v Moravské Ostravě a Přívozu pod vedením Petry Bernefldové

Vrátili jsme život do centra 

Prvořadým úkolem po našem nástupu na radnici Moravské Ostravy a Přívozu v roce 2010 bylo oživení centra. Věděli jsme, že to bude hodně těžké a výsledek se nedostaví mávnutím kouzelného proutku. Ostrava byla vždy srovnávána s Prahou, Brnem, Olomoucí. Naše argumenty, že „městský rytmus“ určuje z velké části počet turistů, které moravskoslezská metropole příliš neláká, mnozí nebrali na zřetel. Roky 2020 a 2021 naznačily, že centrum Ostravy přece jen ožívá, a to především díky svým obyvatelům. Prostě mají centrum rádi, navštěvují zdejší restaurace, kavárničky a obchůdky, nebo si jen tak posedí lavičce na Masarykově náměstí a sledují okolní ruch. 

Zachránili jsme historickou budovu bývalé spořitelny tím, že jsme v ní vytvořili hlavní sídlo obvodu

V roce 2014 jsme udělali i přes silnou kritiku některých členů zastupitelstva zásadní rozhodnutí – přestěhovali jsme z Nové radnice na Prokešově náměstí úřad Moravské Ostravy a Přívozu do samostatné budovy. Zároveň jsme tímto krokem zachránili stavbu v historické části města na náměstí Dr. E. Beneše.

Opravili jsme pěší zónu

Pamatujete si ještě, jak před rokem 2015 vypadala pěší zóna v ulici na 28. října? Slyšeli jsme celou řadu výmluv, proč tato frekventovaná lokalita nejde opravit. Pochopitelně, problémy se najdou všude, ale záleží na schopnosti a ochotě pustit se do jejich řešení. A tak se už v prosinci 2015 obyvatelé města a jeho návštěvníci mohli procházet po krásně opravených chodnících, posadit se na nové lavičky, odpočinout si ve stínu nově vysázených stromů. Během náročných oprav se do centra vrátil i zajímavý kousek historie – unikátní kolejový památník s historickou zastávkovou tabulí.

Zvládli jsme boj s hazardem

Do komunálních voleb v roce 2010 jsme vstupovali se záměrem minimalizovat hazard ve městě. Počátkem roku 2011 jsme omezili herny v prostorách ve správě městského obvodu a připravili nezbytná opatření. Naštěstí jsme po několika letech našli podporu u statutárního města Ostravy, čímž mohlo dojít ke změně vyhlášky výrazně omezující provoz heren. Pro zajímavost, od 1. července 2019 je a území města povolena pouze živá hra (ruleta a karty) v kasinech. 

 

Začali jsme opravovat obecní byty a nabízet dostupné bydlení

Smutný příběh rozsáhlé privatizace po roce 2000! Z původního počtu necelých 16 tisíc bytů zbylo městskému obvodu přibližně 1500 bytů. Kam se rozkutálely získané peníze, nikdo neví, co zůstalo v majetku obvodu, bylo v žalostném stavu. Domy i byty byly neudržované, zastaralé, špatně vybavené a užívali je často dlužníci. Postupně jsme se zbavili dlužníků a problémových nájemníků, kompletně jsme změnili systém přidělování bytů, naplánovali a začali realizovat opravy domů a poté i bytů. Nikdo nezpochybňoval, že půjde o dlouhou a náročnou misi, ale obvod dnes sklízí plody v podobě spokojených nájemníků a také vyšších příjmů z pronájmu. Tyto finanční prostředky pak mohou být investovány do dalšího rozvoje bytového fondu.

Zahájili jsme regeneraci sídliště Fifejdy

Po vstupu hnutí Ostravak do vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme odstartovali přípravné práce nezbytné regenerace dlouho opomíjeného sídliště Fifejdy. Projekt byl vzhledem k rozsahu a vysokým finančním nákladům rozdělen do šestnácti etap a realizace naplánována na období 2013-2028. Na Fifejdách postupně dochází k opravám vozovek, chodníků, výstavbě dětských hřišť, doplnění mobiliáře a obnově i rozšíření zeleně. V návaznosti na tuto lokalitu jsme vyřešili dlouhodobý problém s parkováním zaměstnanců blízkého administrativního komplexu. Čtyřproudová silnice na ulici Hornopolní s omezenou rychlostí 50 km/hod. a s několika přechody pro chodce byla zúžena o dva pruhy. Na uvolněném místě vzniklo 130 nových parkovacích míst. Bezpečná cesta v těsné blízkosti sídliště a dostatečný počet parkovacích míst fungují skvěle!

Vysadili jsme první květinové záhony v Ostravě, pečovali o zeleň 

V roce 2014 se v Moravské Ostravě a Přívozu objevil první extenzivní záhon. Po výsadbě travnatého pásu na ulici Mlýnské jsme záhony se zelení umístili u rušné křižovatky na Sokolské třídě a Českobratrské ulici. Poté se záhony vysadily na ulicích Umělecká, Nádražní, nám. Dr. E. Beneše a dalších místech. Skladba rostlin je koncipována tak, aby kvetoucí a barevné květy mohli lidé obdivovat během celého vegetačního období. A co je důležité, projekt se stal inspirací i pro jiné ostravské obvody a další města.

Dbali jsme na pravidelný pořádek v ulicích

Čistotě a pořádku jsme věnovali maximální úsilí. Městský obvod je zřizovatelem organizace Technické služby MOaP, která má právě pořádek a čistotu v centrální části města na starost. Proto byly nakoupeny nové mechanické čisticí stroje, tým kmenových zaměstnanců byl posílen a navázali jsme úzkou spolupráci s ostatními městskými organizacemi, které město uklízejí. V roce 2016 jsme se po dvacetileté pauze vrátili k zónovému čištění jednotlivých ulic. Pravidelně jsme začali ve spolupráci s OZO Ostrava odstraňovat nepořádek kolem kontejnerů a likvidovat černé skládky. V parných letních dnech začaly obvodem projíždět známé „prachostřiky“, osvěžují vzduch a prokazatelně snižující prašnost.

Bojovali jsme proti obchodu s chudobou

Uskutečnila se celá řada jednání s vlastníky a provozovateli ubytoven. Snažili jsme se nastavit pravidla, ale ne vždy se nám to dařilo. Proto jsme přistoupili k razantním krokům a uzavřeli například ubytovny na ulici Sadové a Sokolské. Pro dům na Sokolské třídě se nenašlo smysluplné využití, proto byl následně zdemolován. 

Pokračovali jsme v regeneraci sídliště Šalamouna

V roce 2009 byla zahájena revitalizace sídliště Šalamouna, která trvá dodnes. Postupně se realizují jednotlivé navazující etapy. Obnova je rozdělena do několika etap s ohledem na rozsah a finanční náročnost. Zahrnuje opravy vozovek, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, doplnění parkovacích stání a mobiliáře, sadové úpravy, estetizaci stání pro kontejnery i dětského hřiště. Realizace projektu je financována z rozpočtu městského obvodu i pomocí státních dotací. 

Stavěli a podporovali jsme místa pro volný čas

Veřejnosti jsme zpřístupnili během letních prázdnin a v odpoledních hodinách školní hřiště. Pro mládež a starší sportovce jsme v Komenského sadech postavili workoutové hřiště. Od roku 2011 podporujeme rozvoj areálu TJ Unie Hlubina. Jedná se o významné sportoviště na sídlišti Šalamouna, které doznalo viditelných změn a nárůst zájmu dětí a mládeže o fotbal. Areál má od roku 2021 dokonce novou tribunu.

Byli jsme nápomocni při budování nových podniků a firem v centru Ostravy

Stejně jako mnohým obyvatelům obvodu i nám vadily prázdné prostory v centru města, které vznikly následkem otevření Nové Karoliny. Se situací jsme se museli sžít a hledat adekvátní řešení. Zcela jsme změnili systém obsazování nebytových prostor ve správě obvodu, hledali konkrétní služby, o kterých jsme věděli, že si své místo v centru najdou. Podporovali jsme podnikatele se zajímavými i netradičními obchodními nabídkami a službami. V centru města jsou dnes nové cukrárny, kavárny i hranolkárna, obchody s art a street módou, restaurace a další potřebné a atraktivní provozovny.

Rozšířili jsme nabídku cyklo dopravy o sdílená kola

Mnoho aut v centru, problémy s parkováním a krátké vzdálenosti – to byly hlavní spojovací body, které nás přiměly inspirovat se městy v zahraničí využívajících cyklo dopravu. Pilotní projekt sdílených kol v centru města se společností Rekola zahájil svůj provoz v roce 2017 a sklidil úspěch jak u obyvatel města, tak turistů. Trvá pátým rokem a postupně se rozšiřuje po celé Ostravě. 

Zavedli jsme Senior expres 

Každý senior nemá někoho blízkého, kdo mu je schopen pomoci s nákupem, doprovodit k lékaři apod. A právě proto jsme v roce 2016 zavedli službu Senior expres. Přes 1500 dříve narozených cestujících ročně svědčí o tom, že aktivita má smysl a že tento rychlý a komfortní způsob dopravy je občany vítán a stále více vyhledáván.  

 „V tom všem a dalších rozvojových krocích chceme pokračovat. Nejen Moravské Ostravě, ale i Přívozu chceme navrátit potřebné charisma, modernost a dynamiku. Sama ani o kousek neuhnu ze své vize a přesvědčení, že náš obvod je naprosto nejlepší místo k bydlení, zábavě i odpočinku,“ dodává Petra Bernfeldová.