Ve Svinově už hlásí první úspěchy v návratu opylovačů!

04.06.2019 Svinov > aktuálně

V souladu s naší snahou o zvýšení biodiverzity životního prostředí, jsme se rozhodli pro změnu v managementu údržby některých travnatých ploch. 

Konkrétně podél cyklostezky vedoucí od prodejny Lidl ke Svinovským mostům podél ulice Opavská jsme ponechali travnatý porost vyššího vzrůstu. Díky specifickým místním podmínkám (charakter travnatého porostu, mraveniště) jsme zde prakticky okamžitě zaznamenali výskyt tří druhů modrásků a jednoho druhu okáče. Také nám tady poletují babočky bodlákové, které minulý pátek přilétly v nemalém počtu na své trase ze severní Afriky. Finální podoba lokality by měla zahrnovat parkový charakter travnatých pásů podél chodníků a chodníčků a ponechání vzrostlé louky v širokém pásu uprostřed předmětných pozemků. Tento bude podléhat mozaikové seči s odvozem biomasy. Snad se nám podaří (i s podporou zpěvného ptactva) dosáhnout většího rozšíření bylinných druhů v travním porostu, tedy i zvýšení atraktivity lokality pro další druhy motýlů.
Daniel Žitník – místostarosta MOb Svinov
P.S. ... a slunéčkům se tam taky daří 

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem