Nová sportovní hala ve Svinově

28.11.2019 Svinov > aktuálně

Svinov se po 21 letech konečně dočkal nové „sokolovny“. Ta stará vyhořela v roce 1998. Během těch uplynulých 21. let byl nejprve převeden pozemek včetně ruiny původní stavby ze Sokola na obec. Pak následovala demolice, projekční práce, dlouhá etapa shánění finančních prostředků a následně samotná realizace sportovní haly. 

Během té dlouhé doby se o naplnění požadavku svinovských občanů na novou sportovní halu zasloužilo předchozí vedení městského obvodu pod vedením starostky Ing. Evy Poštové a Ing. Heleny Wieluchové a současné vedení obvodu pod vedením Ing. Radima Smetany. Výstavba svinovské sportovní haly by však byla nemyslitelná bez podpory minulého i současného vedení statutárního města Ostravy pod vedením primátora Ing. Tomáše Macury. Neopominutelným způsobem se o realizaci sokolovny zasadilo i politické hnutí Ostravak díky dobré spolupráci z úrovně statutárního města představovaného JUDr. Lukášem Semerákem a Ing. Břetislavem Rigerem – investičním náměstkem SMO v minulém volebním období a Ing. Danielem Žitníkem - místostarostou městského obvodu.

Těšme se tedy z nové sportovní haly a doufejme, že dobře poslouží rozvoji organizovaných i neorganizovaných sportovních aktivit nejen svinovských občanů.

 


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem