ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY 20. ZÁŘÍ 2017

09.10.2017 Statutární město Ostrava > aktuálně

V PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH PŘIBÝVÁ PRACOVNÍCH MÍST. TRAMVAJOVÉ TÉMA HÝBE OSTRAVOU

Ostravští zastupitelé projednávali na svém prvním poprázdninovém zasedání přes 80 bodů programu. Osmadvacáté pracovní setkání představitelů města tak kromě jiného rozhodovalo o účelových dotacích, prodejích pozemků, úpravách rozpočtu.

Zastupitelé si 20. září 2017 také vyslechli několik příspěvků Ostravanů.

Ze zasedání se omluvili Jakub Jež (ČSSD) a Bohdan Trojak (hnutí Ostravak).

Průmyslové zóny přinesly Ostravě přes tisíc pracovních míst

Při projednávání pravidelné informace o stavu přípravy a realizace projektů Průmyslová zóna Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park zmínil primátor Tomáš Macura (ANO 2011), že za poslední rok přinesly 1 200 pracovních míst. „To není špatný výsledek. Se stejným nárůstem se počítá i v roce příštím,“ uvedl primátor.

Zastupitel Zbyněk Šebesta (KSČM) se zajímal o postup, jaký město uplatní v případě Vědecko-technologického parku: „Co budeme dělat s pozemky, které jsme pro VTP nakoupili? Vrazili jsme do nich peníze a nemáme nic, co bychom s nimi chtěli dělat. Bylo by dobré si říct, co na území vznikne, nebo nevznikne.“

„K budoucnosti VTP jsme vedli diskuzi na jaře s tím, že rozhodnutí padne až ve chvíli, kdy budeme mít pro rozšíření parku alternativní lokalitu. V těchto dnech je nám prezentována studie pracující s umístěním mezi Novou Karolinu a Dolní oblast Vítkovic. Pozemky ale nepatří městu, prověřujeme souvislosti.

Je pravděpodobné, že do původně zvažované lokality Myslivna se park nerozšíří. V tuto chvíli je pozemek užíván k zemědělské výrobě, ze které město inkasuje příjmy v pachtu. Nejde ale o dlouhodobé řešení. Mám za to, že Myslivna by měla sloužit volnočasovým aktivitám tak, jak si přáli občané v petici. Ale o tom budeme rozhodovat jindy,“ vysvětlil primátor.

 

Bude třeba kvůli univerzitě posunout smyčku tramvaje?

Žádost Ostravské univerzity, pro kterou město v červnu letošního roku připravilo smlouvy za účelem výstavby nové budovy Fakulty umění a Centra zdravého pohybu u Černé louky, o změnu některých parametrů smluv vyvolala mezi zastupiteli delší debatu.

Materiál předkládal náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011), který uvedl: „Univerzita nás žádá o upřesnění podmínek výplaty návratné finanční výpomoci. A také doplnění nové parcely, protože se na původně zamýšlený pozemek všechny plánované stavby nevejdou.“

„Původně se předpokládala společná výstavba obou fakult v rámci jednoho projektu podpořeného jednou dotací z ministerstva. Ale ukázalo se, že projekty budou realizovány postupně,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Podle Zbyňka Šebesty (KSČM) si univerzita dělá z města vazala. „Mám univerzitu rád, ale je třeba, aby dodržovala, co bylo dohodnuto. Pokud není schopna se takzvaně vlézt do ujednaných pozemků a my proto musíme přesunout smyčku tramvají, zavání to něčím nepříjemným. Plánovaný posun smyčky u divadla Ostravě vůbec neprospěje. Když se stane porucha, není jiné místo pro otáčení tramvají.“

„Nikdo nezpochybňuje potřebu smyčky tramvají. Projednání jejího přemístění máme v plánu. Myslím, že panuje shoda, že i kdyby univerzita v lokalitě za Karolinou nic nestavěla, vyplatí se tuto část Ostravy zbavit břemene smyčky a otevřít významnějším rozvojovým projektům. Jde o lukrativní pozemky, které si zaslouží jiný typ výstavby, než je technická infrastruktura s kolejištěm.

Na projekty Ostravské univerzity je potřeba se dívat i skrz jejich veřejnou funkci. Zahrnují mimo jiné víceúčelovou halu pro míčové sporty. Tu bychom za jiných okolností stavěli na jiné parcele ve městě. Nejde tedy o jednoúčelové univerzitní prostory,“ sdělil T. Macura.

O smyčce tramvaje hovořili zastupitelé také při jednání o směnách pozemků, díky kterým by město nabylo parcelu v současném vlastnictví Dopravního podniku města Ostravy, na které se diskutovaná smyčka nachází.

Josef Babka (KSČM) se vyjádřil ve smyslu, že smyčka je důležitá v případě nečekaných i plánovaných dopravních situací. Její posunutí považuje zastupitel za protismyslné, její ztrátu za špatné řešení pro dopravní obslužnost města.

„Aktuálně probíhá posouzení možnosti přemístění smyčky ve dvou variantách – tramvaje by se otáčely až na Hranečníku na novém terminálu, nebo existuje možnost vymístění smyčky do lokality Slezské Ostravy, o které se mluví už delší dobu,“ řekl Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) s tím, že k omezení dopravní obslužnosti by v žádném případě nedošlo. Řešení krizových dopravních situací by bylo zachováno.

 

Ostrava chce soutěžit vysokokapacitní tramvaje

„Naším cílem je, aby v letech 2020-2022 jezdily Ostravou vysokokapacitní tramvaje,“ přednesl záměr města zastupitelům radní pro dopravu Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

„Proto je musíme vysoutěžit. Poučili jsme se z Olomouce, kde si na veřejnou soutěž ponechali pouhý rok a byli osočeni z neposkytnutí dostatečné doby plnění. Příslib o využití úvěru, který dnes předkládáme ke schválení, nastoupí až po vyčerpání dotací, finančních prostředků dopravního podniku a dalších možností.

Počítáme s tím, že v letech 2018-2022 budou vypsány odpovídající dotace. Z nich se budeme snažit čerpat prostředky na pořízení vysokokapacitních tramvají. Je pravdou, že dnes nemáme v přidělení dotací jistotu. Ale ve chvíli, kdy nabídka přijde, hodláme být připraveni,“ doplnil L. Semerák.

Dodal, že nepůjde o kompletní obměnu vozového parku, ale jen výměnu vozů, kterým končí životnost. Investice ve výši 1 350 milionů korun bude podle něj v podstatě částečně vynucená.

„Radní Semerák vyhlašuje výběrové řízení, na které nemá finanční prostředky! Chtěl bych požádat pana primátora, aby vedl své kolegy ke kázni a pořádku a materiály byly řádně připraveny,“ vyzval Josef Babka (KSČM).

Primátor Tomáš Macura připustil, že jde o materiál netypické povahy. „Nicméně si myslím, že větší polovina konečné částky půjde z dotací, 50 milionů uhradí dopravní podnik a saldo může být v řádu jednotek nebo stovek milionů,“ doplnil.

 

 

Příští zasedání ostravských zastupitelů je plánováno na 18. října 2017.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem