Zastupitelé dělili přebytek hospodaření

22.06.2018 Statutární město Ostrava > aktuálně

Ostravští zastupitelé ve středu 20. června rozhodli o rozdělení volných zdrojů rozpočtu města ve výši téměř 451 milionů korun. Peněžní prostředky má Ostrava k dispozici díky úsporám v běžných výdajích a časovému posunu některých investičních akcí. Peněžní prostředky budou směřovat do čtyř základních oblastí – do speciálně zřízených fondů, městským obvodům, do sportovní oblasti a dopravy.

 

Přebytek hospodaření dosáhl výše 319 milionů korun a dalších 132 milionů tvoří volné finanční zdroje. Ty jsou tvořeny částkou 122 milionů korun z plánované rekonstrukce Domu kultury Poklad, které by letos nebyly na tento účel využity, a dalších 10 milionů korun bylo do přebytku převedeno ze sociální oblasti.

Městské obvody budou z účelových dotací nejčastěji opravovat chodníky a kanalizace, zateplovat a rekonstruovat budovy - především domovy pro seniory - a regenerovat sídliště. Celkově se takto proinvestuje bezmála 30 milionů korun.

Do oblasti sportu bude převedeno 92,06 milionu korun. Na dokončení druhé etapy in-line areálu U Cementárny to bude 34 milionů a 30,44 milionu korun bude poskytnuto na rekonstrukci střech a výměnu osvětlení zimního stadionu Sareza v Ostravě-Porubě. Téměř 11 milionů korun bude převedeno na další modernizaci sportovišť v Ostravě. Na podporu sportovních akcí, atletické soutěže IAAF Continental Cup 2018 a Mistrovství Evropy v softballe žen 2019 město rezervovalo částku 8,2 milionu korun.

Do oblasti dopravy bude přiděleno 57,5 milionu korun na kompenzaci Dopravnímu podniku za snížení cen tarifů dlouhodobých jízdenek žáků a studentů a na mzdy včetně navýšení počtu řidičů a asistentů dopravy.

„Ostrava finančně podporuje dlouhodobě podfinancovaný rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Do speciálně zřízeného fondu jsme na rekonstrukci stávajících objektů, výstavbu nových a modernizaci přístrojového vybavení za rok 2017 vložili 320 milionů korun. Nyní tuto částku navyšujeme o dalších 50 milionů. Do druhého speciálně zřízeného fondu, který je určen na vybudování nového koncertního sálu, bude z přebytku převedeno taktéž padesát milionů korun,“ řekla náměstkyně Iveta Vozňáková.

Kromě čtyř hlavních oblastí bude z přebytku vyčleněno 13,24 milionu korun na projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních na vybavení odborných učeben ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

Do oblasti kultury bude převedena částka 38,06 milionu korun na provoz Národního divadla moravskoslezského, Domu kultury města Ostravy, Domů kultury Akord a Poklad, Ostravských výstav a galerie moderního umění PLATO.

Kapitálový rozpočet byl posílen o částku 30,9 milionu korun na investice v dopravě a sociální oblasti. O částku 88,29 milionu korun budou navýšeny rezervy odborů investic a financí a rozpočtu, ze kterých budou mimo jiné spolufinancovány dotační projekty městských obvodů. 

Výše přebytku hospodaření v minulých letech (v tis. Kč):

rok

2013

2014

2015

2016

2017

výše

533 642

376 177

767 904

1 033 510

319 117*

* Na konci roku 2017 byl rozpočet města posílen o 707 milionů korun. Díky této operaci byly peněžní prostředky k dispozici již od 1. 1. 2018 a nejsou součástí přebytku hospodaření za rok 2017.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem