ZAČALA VELKÁ REKONSTRUKCE OPAVSKÉ ULICE

27.03.2019 Statutární město Ostrava > aktuálně

zdroj: www.ostrava.cz

V pondělí 25. března začala rozsáhlá rekonstrukce na frekventované Opavské ulici, která propojuje centrum města s Porubou. Oprava se bude týkat i železničního mostu v Ostravě-Svinově. Modernizace této vytížené komunikace je investicí Moravskoslezského kraje, její opravu nelze vzhledem ke špatnému technickému stavu silnice a mostu odkládat.

 

Rekonstruovat se bude 2,2 kilometru silnice od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Třebovickou ulicí a úsek na mostě (ev. č. 479-003) přes železniční trať. Bude se kompletně opravovat vozovka, ve finále dostane nový asfaltobetonový koberec, který sníží hluk z dopravy. Zároveň pracovníci opraví autobusové zálivy, odvodní komunikace a nainstalují nové bezpečnostní prvky – například povrch bude mít protismykovou úpravu.

Rekonstrukce mostu, který převádí Opavskou ulici přes železniční trať, nezasáhne tramvajovou dopravu uprostřed mostního komplexu, řidiči ale budou muset počítat s omezením provozu. Ten bude střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Protože se bude sanovat nosná konstrukce mostu, bude pod ním na nezbytně nutnou dobu omezena také železniční doprava.

Etapy rekonstrukce Opavské ulice a mostu v Ostravě:

(zdroj Moravskoslezský kraj)

  • V úvodní etapě (PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovické) bude podél obrub po celé délce trasy vyfrézován 1metrový pás. Pak se budou bourat staré obruby, uliční vpusti a osazovat nové. Po dokončení obrubníků včetně dvouřádku a uličních vpustí, budou následovat další práce, které si vyžádají pouze zúžení vozovky, zachovány budou oba jízdní pruhy.
  • V rámci další etapy (LEVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovické) se po celé trase práce rozšíří na šířku jednoho pruhu, budou tu odfrézovány zbylé části asfaltu a provedena recyklace a položení nových asfaltových vrstev.
  • V následující etapě se bude rekonstruovat křižovatka s ul. Martinovskou. Na maximálně 14 dnů bude komunikace zcela uzavřena s možností pravého odbočení na a z ulice Martinovské, a s možností pravého odbočení z ulice Francouzské. Při pracích dojde ke kompletní úpravě všech konstrukčních vrstev a budou položeny nové asfaltové vrstvy.
  • Rekonstrukce křižovatky s ul. Sokolovskou - kompletní úprava všech konstrukčních vrstev včetně opravy přilehlých obrub - bude realizována v rámci další etapy, a to při plné uzávěře (max. 14 dnů).
  • Další etapou (PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. 17. listopadu) dojde k rozšíření prací v celé trase na šířku jednoho pruhu, kdy budou odfrézovány zbylé části asfaltu a provedena recyklace a nové asfaltové vrstvy.
  • Finální etapa (LEVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. 17. listopadu) se bude provádět v plné uzávěře jízdního pruhu. V této etapě dojde k vybourání, obnovení obrub a budou kompletně vyměněny konstrukční vrstvy. Bude možné zleva odbočit na Sokolovskou a Martinovskou ulici.

Současně s rekonstrukcí Opavské ulice bude zahájena i rekonstrukce silničního mostu přes trať SŽDC, tedy navazujícího mostu na „Svinovské mosty", které prošly celkovou rekonstrukcí v roce 2012. Tramvajové mosty, které jsou mezi mostními komplexy, nebudou stavbou dotčeny.
V průběhu rekonstrukce mostu bude provoz na mostě omezen - střídavě bude sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dojde k rekonstrukci mostního svršku, sanaci nosné konstrukce mostu a spodní stavby. Doprava na železniční trati pod mostem bude omezena jen na nezbytně nutnou dobu.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem