RADA ROZHODLA, TAK JAK ROZHODLA

Statutární město Ostrava > aktuálně

Na posledním jednání zastupitelstva byl projednáván i materiál, který obsahoval žádost o investiční dotaci ve prospěch Salesiánského střediska volného času – Don Bosco za účelem dokončení rekonstrukce areálu, konkrétně na opravu oplocení a vstupní brány. Zvláštní je cesta, kterou vedení města došlo ke konečnému rozhodnutí.

Nemáme žádné výhrady vůči poskytnutí investiční dotace pro projekt, jehož přípravná fáze započala již v roce 2007 (zástupci našeho hnutí poskytnutí investiční dotace podpořili). Žadatel (Salesianské středisko volného času Don Bosco) získal svým aktivním přístupem z jiných zdrojů téměř 10 miliónů Kč na realizaci výstavby víceúčelového a dopravního hřiště a jeho činnost směřuje k smysluplnému využití volného času našich dětí.

Diskuzi na jednání zastupitelstva vyvolal zejména rozpor mezi doporučením Komise  ekonomické a rozpočtové, která svým usnesením dotaci nedoporučila ke schválení,  a samotným rozhodnutím rady města, která investiční dotaci schválila.

Rozdíly v názoru komisí a vedením města nejsou nijak výjimečné, nicméně v tomto případě je tato skutečnost zarážející.

Komise ekonomická a rozpočtová (tzv. KERka) je jednou z mála komisí, kde nemají opoziční strany své zástupce. Komise je devíti členná a tvoří ji výhradně zástupci „vládnoucí“ koalice. Mezi členy této komise patří  všech šest náměstků primátora. Tato komise dotaci nedoporučila. Oproti tomu rada města, která má 11 členů a jejími členy jsou také všichni náměstci primátora, se vyjádřila kladně.

Tento fakt vyvolal diskuzi, ve které se naši zastupitelé chtěli dopátrat, co vedlo radu přehodnotit rozhodnutí, u kterého bylo na jednání KERky většina jejích členů. Předkladatelem materiálu byl náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík, který jako zdůvodnění uvedl  - „RADA ROZHODLA, TAK JAK ROZHODLA“. Je to jistě velice stručné a jednoznačné sdělení, ale s ohledem na to, že se jedná o čerpání veřejných prostředků, navíc z finanční rezervy města, významně nedostačující.

Pokud bude vedení města zdůvodňovat čerpání peněz z obecní kasy  (mimo jiné z rozpočtové rezervy byla také hrazena populistická akce SMOG, která stála více než 20 miliónů) takovým způsobem, můžeme rovnou přejmenovat další  kontroverzní akci vedení  města z Ostravu nedáme ! na OSTRAVU ROZDÁME!

Nezbývá, než se rozloučit stylově – ČLÁNEK BYL NAPSÁN, TAK JAK BYL NAPSÁN!
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem