OSTRAVU ČEKAJÍ VYŠŠÍ INVESTICE I SNÍŽENÍ DLUHU – ROZPOČET NA ROK 2017 BYL SCHVÁLEN

02.01.2017 Statutární město Ostrava > aktuálně

Naposledy v roce 2016 se ostravští zastupitelé sešli 14. prosince. V zasedacím sále Nové radnice projednali přibližně 60 bodů předloženého programu. K těm nejvíce očekávaným patřil materiál s názvem Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017.

Z 22. zasedání se omluvili Eva Petrašková (ČSSD), Ivan Tomášek (ČSSD), Bohdan Trojak (hnutí Ostravak), Lucie Feiková (ČSSD) a Lukáš Král (ANO 2011).

Vyšší daň, doprava pro školáky zdarma, peníze navíc pro výstaviště. Zastupitelům změny v rozpočtu neprošly 

Návrh rozpočtu na příští rok uvedla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková (hnutí Ostravak): „Příjmy by měly činit 7 094 milionů korun, běžné výdaje jsou navrženy ve výši 5 871 milionů. Celkové příjmy plánujeme o 246 milionů korun vyšší než v letošním roce, běžné výdaje budou vyšší o 269 milionů. Porostou výdaje na posílení dotací městským obvodům, na platy v Městské nemocnici Ostrava, městské policie, bude se posilovat dopravní obslužnost, finance poputují na novou koncepci bydlení i významné sportovní akce.

Pokud jde o zadluženost, město pokračuje v trendu konzervativního řízení dluhové služby. V příštím roce počítáme s dalším snížením zadluženosti Ostravy o 451 milionů, tedy na 2 582 milionů. Konzervativní přístup ocenila i ratingová agentura Moody´s Investor Service. Po 10 letech zlepšila hodnocení Ostravy na známku A2.“ Náměstkyně doplnila, že k návrhu rozpočtu nebyly ze stran občanů přijaty žádné připomínky.

Zastupitel Martin Juroška (KSČM) přivítal, že rozpočet pamatuje na snížení cen jízdného v městské hromadné dopravě a navrhl jeho úpravu. „Těší nás, že vidíme zrušení tarifních zón, což jsme měli ve volebním programu. Nebudu se pouštět do dlouhých rozborů. Je jasné, že jde o finanční plán koalice. Ale přesto mám dva návrhy. Přidat na hromadnou dopravu rezervu 22 milionů korun, aby mohly bezplatně cestovat děti od 6 do 15 let, jako je tomu například v Praze. A navýšit tutéž položku o 60 milionů korun, aby cestující platili za dlouhodobou jízdenku po celém městě takovou cenu, jakou platí dnes za jízdenku v jedné zóně. Pokud jde o zdroje, pak navrhuji použít finance z rezerv pro strategické investice. Tahle opatření mohou být strategická i v tom, že budou mít vliv na rozhodování občanů, jestli v Ostravě zůstat nebo ne. Lidé odvádějí na daních stále víc a víc. Pojďme jim dát službu, kterou využijí každodenně,“ vyzval M. Juroška.

Po diskuzi s radním pro dopravu Lukášem Semerákem (hnutí Ostravak), v níž mimo jiné zaznělo, že o bezplatné přepravě žáků hodlá město jednat s krajem, nebyly návrhy M. Jurošky zastupiteli přijaty. Při hlasování o 22 milionech korun na bezplatné cestování žáků bylo 20 zastupitelů pro, 0 proti a 30 se zdrželo, v případě navýšení rozpočtu o 60 milionů na zlevnění dlouhodobých jízdenek hlasovalo 21 pro, 2 proti a 27 se zdrželo.

Lumír Palyza (ČSSD) vystoupil se zamyšlením nad předkládaným rozpočtem: „Za tu dobu, co jsem zastupitelem, je odbor financí a rozpočtu konzervativní, což má své výhody i nevýhody. Očekával jsem, že by rozpočet v příjmové stránce mohl být optimističtější. Pokud jde o výdajovou část - spousta lidí, spousta názorů. Snažili jsme se prosadit navýšení dotace pro městské obvody; chybí mi pro ně více zdrojů. Myslím, že by se mohly posílit dotace na sport a mládež i podporu kulturních akcí i navýšení pro domovy seniorů. K zamyšlení vede výše rozpočtu kanceláře primátora. Je vyšší než rozpočet některých městských obvodů. Pokud jde o kapitálový rozpočet – osobně jsem byl překvapen výběrem některých strategických projektů zejména v oblasti dopravy. Nevidím žádné projekty v oblasti životního prostředí… to mě zklamalo. Dovolil bych si předložit návrh na úpravu příjmů - na položce 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zvednout částku o 3 procenta, na položce daň z příjmu právnických osob o 1,5 procenta a daň z přidané hodnoty o 1,5 procenta.“

O návrhu L. Palyzy hlasovali zastupitelé takto: 19 pro, 0 proti, 31 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Třetí v pořadí se k rozpočtu vyjádřil Zbyněk Šebesta (KSČM) s tím, aby byl zvýšen příspěvek pro Ostravské výstavy, a to z navrhovaných 8 milionů na 10. „Je potřeba neustále zvelebovat prostor okolo hradu, aby byl lákavý nejen pro Ostravany, ale i turisty,“ vysvětlil Z. Šebesta.

Ani jeho návrh nebyl přijat. 20 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 30 se zdrželo.

Závěrečným hlasováním, kdy 32 zastupitelů bylo pro přijetí, 1 byl proti a 17 se zdrželo, byl rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2017 schválen.

Další jednání ostravských zastupitelů se uskuteční 25. ledna 2017.

 

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem