Ostrava má nejlepší možný rating

20.06.2017 Statutární město Ostrava > aktuálně

Historicky nejpříznivější ocenění udělila Ostravě mezinárodní ratingová agentura Moody's. Ta zvýšila městu ratingovou známku na úroveň A1 stabilní ze stávajícího stupně A2 pozitivní. Stalo se tak sotva rok poté, co agentura zlepšila Ostravě ratingový výhled z úrovně „stabilní“ na „pozitivní“, tehdy ještě v rámci skupiny A2.

 

„Dosáhli jsme na současné maximum, máme nyní stejný rating jako Česká republika. Žádné město nemůže mít lepší hodnocení než stát, do kterého patří. Letos jsme se tak definitivně zařadili do společnosti těch nejlepších. Oceněn tím byl náš tlak na efektivní, transparentní a prozíravou správu městských financí,“ uvedl primátor Tomáš Macura. „Ratingové hodnocení není přitom žádnou samoúčelnou disciplínou. Obecně platí, že čím lepší rating, tím má hodnocený subjekt lepší přístup k externím finančním zdrojům za nižších nákladů,“ dodal.

Ratingové hodnocení udělila agentura Moody's Ostravě na základě podrobného prověření hospodaření města, ale také všech 23 městských obvodů i 40 příspěvkových a obchodních společností, které Ostrava zřídila. Stejné ratingové hodnocení má z českých měst již jenom Praha, Brno a Prostějov. Rating Ostravy je lepší než hodnocení Moravskoslezského kraje, které je na úrovni A2 stabilní.

„Zlepšení jsme dosáhli především díky kontinuálnímu snižování zadluženosti, nižším provozním výdajům a tvorbě rezerv. Naše provozní výsledky jsou dokonce lepší než průměrná hodnota dalších měst s ratingem A1. Také se nám podařilo zefektivnit fungování městských společností.  Pokračovat budeme v umořování dluhu, do konce letošního roku bude nižší o další téměř půl miliardu. V přepočtu na 1 obyvatele se vloni jednalo o částku 10 400 korun, letos to bude 8 854 korun, tedy nejnižší hodnota v rámci velkých českých měst,“ řekla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

Ratingové hodnocení agenturou Moody's je Ostravě udělováno od roku 1998. Za tu dobu se postupně zlepšovalo od původního stupně Baa1 až po současný A1.

 
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem