Mimořádné dotace v oblasti sportu, sociální péče a kultury !!!

20.07.2012 Statutární město Ostrava > aktuálně

Nezapomeňte si zažádat o dotaci na podporu své činnosti v oblasti sportu, kultury a sociální péče. Zastupitelé města Ostravy projednávali Zásady pro poskytnutí mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her. Dotace je určená pro sportovní kluby, sdružení působící v oblasti kultury a sociální péče.
V grantovém systému je 100mil. Kč. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 31.7.2012. Rozhodující je datum razítka pošty, podatelny. O poskytnutí dotací bude zastupitelstvo města rozhodovat s největší pravděpodobností na svém zářijovém zasedání.

DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE PŘIPRAVOVÁNO PRO BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ OKRUHY:

V oblasti Tělovýchova a sport jsou vyhlášeny 3 okruhy:
1. Sportovní infrastruktura
2. Sportovní a tělovýchovná činnost
3. Sportovní a zájmová činnost školských zařízení zájmového vzdělávání

V oblasti Sociální péče jsou vyhlášeny 4 okruhy:
1. Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením
2. Projekty zaměřené na řešení mimořádných a odstranění havarijních situací v zařízeních sociálních služeb
3. Zlepšování životních podmínek pro klienty pobytových sociálních služeb příspěvkových organizací SMO
4. Finanční podpora k zajištění pilotního programu „Sociální inkluze Ostrava“ v letech 2012 - 2013

V oblasti Kultura je vyhlášeno 7 okruhů:
1. Hudební a scénické umění
2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
3. Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
4. Audiovizuální umění
5. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
6. Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů
7. Modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury (jen pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je SMO)

Nenechte se odradit prázdninovým termínem a podejte včas žádost o podporu své zájmové činnosti.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města www.ostrava.cz nebo v příloze tohoto článku, kde jsou uvedeni konkrétní pracovníci, kteří zpracovávají jednotlivé žádosti.


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem